Huiszoeking bij Danneels blijft ter discussie

Het Hof van Cassatie heeft beslist dat de huiszoekingen bij kardinaal Danneels en het aartsbischoppelijk paleis in Mechelen opnieuw moeten worden beoordeeld. Mogelijk zijn die huiszoekingen dan toch niet geldig.

De Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling had in december vorig jaar geoordeeld dat de huiszoekingen bij Danneels en het aartsbisdom geldig waren. Maar Danneels vocht toen die beslissing aan. Het Hof van Cassatie behandelde vandaag het beroep dat de voormalige aartsbisschop had ingesteld tegen de inbeslagnames in Mechelen in het kader van de Operatie Kelk.

Eind juni vorig jaar vielen speurders binnen in de privéwoning van kardinaal Danneels en in het aartsbischoppelijk paleis. Ze waren op zoek naar bewijsmateriaal over seksueel misbruik in de kerk. Tegelijk gebeurde een huiszoeking bij de commissie-Adriaenssens.

Het Hof van Cassatie oordeelt nu dat de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) in Brussel in het vorige arrest onvoldoende gemotiveerd heeft waarom de huiszoekingen in Mechelen rechtsgeldig zijn. De procedure moet dus helemaal opnieuw beginnen voor een kamer van inbeschuldigingstelling. Die moet in een nieuw arrest oordelen of de huiszoekingen bij Danneels geldig of nietig zijn.

"De KI moet inderdaad terug de regelmatigheid nagaan van de huiszoekingen in het aartsbisschoppelijk paleis en de kantoren en woning van Danneels", zegt magistraat Christian Vandewal. "Daarom moet de KI zich hierover opnieuw buigen in een andere samenstelling."

Eind december werden de inbeslagnames bij de commissie-Adriaenssens in Leuven al nietig verklaard. De KI oordeelde dat ze op een ongeldige manier werden verworven.