Plots veel meer minderjarige asielzoekers

In maart is het aantal asielzoekers in ons land fors gestegen. Er was vooral een grote stijging bij het aantal minderjarige asielzoekers.

In totaal vroegen in maart ongeveer 2.100 mensen asiel aan in ons land. Dat is 18% meer dan in februari. De cijfers komen van de Dienst Vreemdelingenzaken. Die vindt de stijging vreemd, want normaal zijn er in het begin van het jaar minder aanvragen.

Vooral het aantal minderjarige asielzoekers is erg fors gestegen. In maart waren dat er 196. Dat is vier keer zoveel als in maart vorig jaar. Een precieze uitleg heeft de Dienst Vreemdelingenzaken niet.

Het gaat vooral om meisjes uit het West-Afirkaanse land Guinée die vluchten voor gedwongen huwelijken of voor besnijdenis. De meeste jongens komen dan weer uit Afghanistan, net zoals de grootste groep volwassen asielzoekers.