Provincie kiest voor 100% groene stroom

De provincie Vlaams-Brabant wil voortaan enkel nog groene stroom gebruiken. Dat staat in een aanbesteding voor een nieuw leveringscontract dat de provincieraad vandaag heeft goedgekeurd.

Het huidige contract met Electrabel loopt begin juli af. Dat contract bepaalde dat de maatschappij minstens 50% elektriciteit uit hernieuwbare en groene bronnen moest leveren.

De provincieraad heeft nu een nieuw bestek voor de aanbesteding van elektriciteit goedgekeurd. Dat contract loopt tot 2017 en bepaalt dat er nu enkel nog groene stroom mag geleverd worden.

De kostprijs zou wel 12% duurder worden, maar volgens de provincieraad zou dat grotendeels gecompenseerd worden door het voordeel van een federale bijdrage bij de aankoop van groene stroom.