Vande Lanotte keurt politiek opbod af

Voormalig koninklijk bemiddelaar Johan Vande Lanotte (SP.A) vindt dat de Franstaligen met hun federatie Wallonië-Brussel zelf Brussel als gewest verzwakken. Tegelijk geeft hij ook kritiek op sommige Vlaamse uitspraken terzake.

In "Terzake" op Canvas heeft Vande Lanotte vanavond kritiek geuit op twee recente Franstalige initiatieven. Enerzijds vindt hij dat de MR met haar eis van de uitbreiding van Brussel geen verstandige zet gedaan heeft.

Anderzijds vindt hij de wijziging van de Franse Gemeenschap naar Federatie Wallonië-Brussel dom omdat dat net ingaat tegen de Franstalige eis dat Brussel een volwaardig gewest zou zijn. Die discussie is zinloos, vindt hij.

Toch kan Vande Lanotte zich ook niet vinden in recente uitspraken van Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) dat Brussel geen echt gewest is. Ook de Vlamingen moeten hun oude denkbeelden en taboes over Brussel laten varen. Dat is een gewest waar veel culturen bijeenwonen, zegt Vande Lanotte.

Door straffe interviews in de media te geven, lossen de politici de huidige impasse niet op, waarschuwt Vande Lanotte.