Zoektocht naar graf "Mona Lisa"-model

Vanaf 27 april gaan wetenschappers in Firenze op zoek naar het graf van Lisa Gherardini del Giocondo (1479-1542), die mogelijk model stond voor de "Mona Lisa" van Leonardo da Vinci.

De onderzoekers hopen DNA-sporen en de schedel van de Florentijnse edelvrouw (de vrouw van de rijke kooopman Francesco del Giocondo)  te vinden. Op basis daarvan zou haar gezicht gereconstrueerd kunnen worden en zou men kunnen nagaan of ze echt model heeft gestaan voor het werk.

Het graf zou zich bij het vroegere klooster Sant'Orsola bevinden. Met een bodemradar werd daar een onderaardse crypte ontdekt, waarin zich vermoedelijk graven uit de 16e eeuw bevinden.

Aan het onderzoek in opdracht van het Nationaal Comité voor Cultuur nemen geologen, antropologen en kunsthistorici deel. Of de beenderen van Gherardini effectief in deze crypte liggen, is echter onzeker.

De "Mona Lisa", die in het Louvre in Parijs hangt, veroorzaakt telkens opnieuw speculaties. De projectleider kunsthistoricus Silvano Vinceti zegt dat het schilderij het resultaat is van portretten van verschillende modellen. Volgens hem heeft er ook een man, die mogelijk een minnaar van Da Vinci was, model gestaan voor het portret.

"Met dit onderzoek kunnen we eeuwenoude discussies afronden", zegt Vinceti. "Voor Da Vinci betekende schilderen ook een weergave maken van de karaktertrekken van zijn modellen."