"Als men Electrabel volgt, stap ik op"

Guido Camps (foto), topambtenaar bij de energieregulator CREG, dreigt ermee op te stappen als de Nationale Bank Electrabel volgt in haar berekening van de nucleaire winsten. Dat zegt hij in De Standaard. "Als dat gebeurt, dan ben ik mijn geloofwaardigheid kwijt."

Tussen de CREG en Electrabel is er al langer een geschil aan de gang. Enkele weken geleden legde de regulator Electrabel nog een boete op van 100.000 euro per dag, omdat het bedrijf weigert om gegevens over onder meer de kostprijs van het nucleaire park en andere elektriciteitscentrales over te maken. Electrabel tekende beroep aan tegen de boete.

De Nationale Bank berekent momenteel op vraag van minister van Energie Paul Magnette (PS) hoe groot de winst is van de Belgische nucleaire producenten. De bedragen die de energieregulator CREG en Electrabel op die nucleaire winst of rente plakken, lopen sterk uiteen.

De CREG heeft het over winsten van 1,75 tot 1,95 miljard euro per jaar, Electrabel spreekt van 750 miljoen euro, waarvan 652 miljoen euro voor het elektriciteitsbedrijf zelf is bestemd. Electrabel baat zeven kerncentrales uit in ons land.

Camps, prijzendirecteur bij de CREG, verbindt nu zijn lot aan de conclusies van het onderzoek van de Nationale Bank. Als zijn berekeningen kloppen, wil hij strenge sancties voor Electrabel. Als het energiebedrijf gelijk krijgt, dan stapt hij op, want "dan ben ik mijn geloofwaardigheid kwijt", zo luidt het. Zijn directiemandaat loopt normaal tot begin 2013.

Camps pleit er ook voor om een uraniumtaks in te voeren, zodat kerncentrales hun kostenvoordeel verliezen. "Dan zet je meteen de deur open voor investeringen in nieuwe centrales en kan je de opbrengst gebruiken als alternatief voor groenestroomsubsidies."