"Laat dit eindrapport geen lege doos worden"

De Kamercommissie Seksueel Misbruik heeft haar eindrapport vanmiddag voorgesteld aan de voltallige Kamer. De leden van de commissie stelden er hun aanbevelingen en conclusies voor, en hopen dat de kerk daaraan zal meewerken. Ze deden ook een brede oproep: "Laat onze aanbevelingen en conclusies geen maat voor niets worden."

Een van die aanbevelingen is de oprichting van een onafhankelijk comité dat slachtoffers van seksueel misbruik kan erkennen en hun een schadevergoeding kan toekennen.

Verslaggever Renaat Landuyt (SP.A, foto links) schetste een hard beeld van de manier waarop de kerk omging met seksueel misbruik in een pastorale relatie, maar zei dat de kerk haar verantwoordelijkheid kan opnemen door mee te werken aan het voorstel dat de commissie klaar heeft. Daarbij zouden de kerken en ordes afstand kunnen doen van de verjaring en zich geval per geval onderwerpen aan een arbitrage.

Sophie De Wit van N-VA (grote foto) riep ook iedereen op om mee te werken aan de strijd tegen seksueel misbruik. Ze deed in het parlement een oproep aan haar collega's, maar ook aan Justitie, de hulpverlening, verenigingen, en de kerk zelf. "Help ons daarbij, laten we dit samen doen, zodat onze aanbevelingen en conclusies geen lege doos blijven, of een maat voor niets zullen zijn. Laten we niet zitten wachten op een wonder, maar laten we het zelf waarmaken, nu."

Morgen keurt wellicht de voltallige Kamer het verslag van de commissie goed.