Overleg over minderjarige delinquenten

Een twintigtal burgemeesters heeft met ontslagnemend minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) gepraat over de aanpak van jonge misdadigers. In het Radio 1-programma "Peeters en Pichal" hadden ze zich daarover onlangs boos gemaakt.

Er heerst straffeloosheid, vinden de burgemeesters, en jonge misdadigers worden te snel vrijgelaten.

Na afloop zei De Clerck dat hij zal onderzoeken hoe het snelrecht en de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) beter en breder toegepast kunnen worden. De Clerck zal dat bespreken met het College van procureurs-generaal. "Het snelrecht is ooit ingevoerd door toenmalig justitieminister Verwilghen en daarna afgeschoten, maar we moeten het herdefiniëren in complementariteit met de GAS", zo zei hij.

De Gentse burgemeester Daniël Termont hoopt dat de gemeenteraad eind mei een reglement goedkeurt om een aantal kleine misdrijven, zoals winkeldiefstallen of beschadigingen, via de GAS af te handelen. "We willen een sluitend juridisch kader dat achteraf niet aangevochten wordt."

De Clerck vindt ook dat de mogelijkheid voor elektronisch toezicht en huisarrest en voor alternatieve bestraffingen op "maximale capaciteit gezet moet worden".

Op de vergadering heeft Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) aangekondigd dat er een centraal meldpunt komt voor minderjarige delinquenten. Dat moet bijhouden in welke jeugdinstellingen er nog plaats is, zodat niemand te snel opnieuw op straat komt.