"Insinuaties over steun rebellen zonder basis"

Prins Laurent heeft via zijn juridisch adviseur gereageerd op de berichten over zijn contacten met Libische diplomaten. De prins geeft toe dat hij die heeft gesproken maar hij ontkent dat hij de Libische rebellen zou willen steunen.

De contacten met de Libische gesprekspartners gingen onder meer over een herbebossingsproject dat uiteindelijk niet is doorgegaan "omdat de Libiërs zich niet aan hun beloftes hebben gehouden", zo staat er in een mededeling.

"Zonder zich te willen inlaten in het debat over de modaliteiten van zijn buitenlandse verplaatsingen, houdt de prins eraan om niet stilzwijgend in te stemmen met de foute beweringen met name in een artikel waarin hem de intentie wordt toegeschreven dat hij de "Libische rebellen zou ondersteunen"", zo staat er nog te lezen. "De insinuaties over de intenties van de prins hebben geen enkele basis, want zijn contacten kaderden binnen de werking van een vzw."

"Het is blijkbaar al genoeg dat de prins goedendag zegt aan een Libiër om hem in het anti-Khaddafi-kamp te plaatsen", zo verduidelijkte zijn adviseur Pierre Legros aan het persagentschap Belga.

In de mededeling legt prins Laurent uit dat hij in 2005 is gecontacteerd door de Libische autoriteiten voor de lancering van een herbebossingsprogramma en voor de organisatie van een onderwijsproject rond milieuonderwerpen. In het kader daarvan is de prins volgens advocaat Legros verschillende keren afgereisd naar Libië waar hij vervolgens "vriendschappen heeft gesmeed met verschillende professoren en milieuverantwoordelijken". Die contacten vormen volgens Legros ook helemaal geen "parallelle diplomatie" zoals gesuggereerd werd.

In de mededeling verduidelijkt de prins nog dat het project van geen tel meer is omdat de Libiërs "zich niet aan hun beloftes hebben gehouden". Of de zaak inderdaad vooral draait om een geldkwestie, wordt niet verduidelijkt.

Davignon

Burggraaf Etienne Davignon, die bestuurder is van een van de stichtingen van Laurent, zegt dat Libiërs van de ambassade in Brussel recent zelf contact gezocht hebben met Laurent, omdat de prins geld verloren had bij dat bosbouwproject in Libie.

Libische contacten

Het was de krant La Libre Belgique die met het nieuws uitpakte dat Prins Laurent  vorige week een ontmoeting heeft gehad met Libische diplomaten die tegen de leider Moe'ammar al-Khaddafi zijn.

In een hotel in Brussel heeft prins Laurent op eigen houtje een ontmoeting georganiseerd tussen de nummer twee van de Libische ambassade en de Libische ambassadeur bij de Verenigde Naties. Beiden zijn recent tegenstanders geworden van de Libische leider Moe'ammar al-Khaddafi. Eerst leek het erop dat de prins hen wou steunen. Maar nu blijkt dat het in de eerste plaats om een geldkwestie gaat.

Laurent liet via een van zijn vzw's enkele honderden hectaren bomen planten in Libië op een helling om de verwoestijning tegen te gaan. Dat project verliep in overleg met een zoon van Khaddafi. Maar Laurent wil nog vergoed worden voor dat project.

Daarom sprak hij af met de diplomaten, hoewel die ondertussen dissident  zijn. Laurent zou dus op een machtswissel in Libië mikken, en hopen dat zijn kosten alsnog vergoed zouden worden door met een anti-Khaddafi-diplomaat de banden aan te halen.

Het was Laurent zelf die het initiatief nam voor de ontmoeting. Hij is dan samen met de diplomaat naar de ontslagnemende minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel (MR) gegaan. Chastel en prins Laurent zijn goede vrienden. Zij hebben samen met de diplomaat over de toestand in Libië gepraat. Chastel bracht nadien minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere (CD&V) op de hoogte van de ontmoeting.

Het is niet helemaal duidelijk of het paleis en de regering op de hoogte zijn van de ontmoeting. Belgische diplomaten reageren boos in La Libre Belgique. "Het is ongehoord", "hij weet niet wat hij doet", zeggen anonieme diplomaten in de krant.

Vorige week woensdag barstte de commotie los rond de Congoreis van prins Laurent. Toen kwam aan het licht dat de prins tegen het advies van de regering naar Congo is geweest voor een wetenschappelijk project. Maar de prins had er ook een ontmoeting met de president Joseph Kabila.