"Naar toegankelijke site voor gestolen kunst"

De Senaat heeft unaniem een voorstel van resolutie goedgekeurd waarin wordt aangedrongen op een publiek toegankelijke website voor gestolen kunst. Het oplijsten van gestolen kunst en antiek kan een ontradend effect hebben bij dieven, maar eveneens de pakkans verhogen.

Een kunstliefhebber, kunsthandelaar of veilingmeester zou in de toekomst bij een aan- of verkoop de databank kunnen raadplegen om na te gaan of de aangeboden stukken niet gestolen zijn.

Het voorstel behelst ook de toegang voor alle politiediensten tot een interne databank voor kunst, want nu is dat nog niet het geval. Vorig jaar waren er in ons land 260 grote dossiers over diefstal van antiek of kunst. Slecht een aantal van de gestolen voorwerpen werd teruggevonden. In 2008 ging het om 7 kunstvoorwerpen, in 2009 om 26.

Volgens Bart Tommelein en Martine Taelman van Open VLD, die het voorstel indienden, staan er in België momenteel 20.000 kunstvoorwerpen als gestolen aangegeven.