Bemiddelingsvoorstel IPA goedgekeurd

De Kamer heeft het bemiddelingsvoorstel goedgekeurd dat de ontslagnemende regering uitwerkte over het Interprofessioneel Akkoord (IPA). Er waren 72 stemmen voor en 59 onthoudingen.

In tegenstelling tot de stemming in de commissie toen SP.A voorstemde, onthielden de Vlaamse socialisten zich ditmaal. Meryame Kitir verduidelijkte dat hetgeen op tafel ligt, positieve elementen bevat. Wel blijft de partij met een aantal opmerkingen zitten.

Vooral de discussie over de bonussen die de voorbije dagen weer opflakkerde, ligt SP.A zwaar op de maag. "Hoe kan je arbeiders en bedienden uitleggen dat ze moeten matigen, indien CEO's bonussen van 800.000 euro opstrijken", sprak Kitir. Ze vindt de reactie van de regering onvoldoende, vandaar de onthouding.

Minister van Werk Joëlle Milquet (CDH) benadrukte dat er voor het eerst in jaren een stap wordt gezet in de evolutie naar een betere harmonisering van de statuten van arbeiders en bedienden. Ze somde een reeks "belangrijke verbeteringen" op die het voorstel inhoudt.

Milquet gaf gaf ook toe dat er kritiek kan zijn op het luik rond de loonnormen, maar "een groot voordeel" in de tekst is volgens haar de bevestiging van de automatische indexering van de lonen.

De tekst verhuisde na de stemming onmiddellijk naar de Senaat, waar hij ook werd goedgekeurd. Dat gebeurde met 34 stemmen van de uittredende meerderheid bij 21 onthoudingen van N-VA, SP.A, Vlaams Belang en de groenen.