Leterme laat vzw's van prins Laurent doorlichten

Ontslagnemend premier Yves Leterme (CD&V) laat de drie vzw's van prins Laurent doorlichten. De premier wil eerst zeker weten dat er geen lijken meer uit de kast vallen, voor hij de prins strenge regels voor diens dotatie oplegt. Leterme noemt de ontmoeting van Laurent met Libische diplomaten "riskant en onverstandig".

Laurent heeft drie vzw's. Er is GRECT, de stichting waarvoor Laurent enkele weken geleden naar Congo trok. Er is de vzw Laurent en de derde vzw is een stichting over bebossingsprojecten. Die laatste vzw heeft in Libië kosten gemaakt.

Deze morgen kwam aan het licht dat Laurent met een dissidente Libische diplomaat heeft afgesproken over het geld dat hij terug wil krijgen. Zo veroorzaakt Laurent opnieuw ophef. "Dat is zeer riskant en niet verstandig", zegt Leterme. "Dit is deel van een reeks problemen met de prins en het zal deel uitmaken van het gesprek dat ik met de prins zal hebben."

Bij het vragenuurtje in de Kamer zei Leterme dat nu al duidelijk is dat bepaalde activiteiten van Laurent niet stroken met zijn positie als prins. Morgen zal hij een ontmoeting hebben met de prins, waarin hij hem nieuwe strikt na te komen regels en verbintenissen zal voorleggen die een herhaling van de "onaanvaardbare activiteiten" onmogelijk moeten maken. Wat de sanctie is als de prins zich daar niet aan houdt, zei Leterme er niet bij, maar wellicht verliest Laurent dan (een deel van) zijn dotatie.

Dat de ontmoeting met Laurent niet eerder plaatsvond, komt door het feit dat er iedere dag nieuwe elementen aan het licht komen, zei Leterme. Zo heeft de premier eerst de drie vzw's van Laurent tegen het licht gehouden, om er zeker van te zijn dat er geen lijken meer uit de kast vallen. Na zijn ontmoeting met Laurent zal Leterme verslag uitbrengen bij de voorzitters van Kamer en Senaat. Hij is ook bereid om indien nodig al volgende week meer duidelijkheid te verschaffen in de Kamer.

Prins Laurent trok met de Libische diplomaat ook naar de minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel (MR), een goede vriend van hem, en die bracht minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere (CD&V) op de hoogte. Die wil zich op de vlakte houden over de acties van Laurent. "Maar het is natuurlijk zo dat wie een bepaalde functie heeft, zich gereserveerd moet opstellen en steeds de Belgische diplomatie op de hoogte moet houden", zegt Vanackere.

"Gevaarlijk om zulke contacten te leggen"

"Het is gevaarlijk om contacten te leggen met mensen van wie men niet goed weet tot welk kamp ze behoren", reageert Herman De Croo (Open VLD), intimus van het hof, op de ontmoeting van prins Laurent met Libische diplomaten. Hij vindt dat er nu duidelijke richtlijnen voor de prins moeten worden vastgelegd.

De nieuwe demarche van Laurent was De Croo niet bekend. "Ik ben zijn voogd of biechtvader niet", reageert De Croo in "De ochtend" op Radio 1. "Hij belt me soms om raad, maar zoals u weet wordt die raad niet altijd gevolgd." Verstandig vindt De Croo de ontmoeting in ieder geval niet. "De situatie in Libië is erg labiel, Libische diplomaten zijn nu partij aan het kiezen, en ik denk dat het bijzonder gevaarlijk is om contacten te leggen met mensen van wie men niet goed weet tot welk kamp ze behoren. Maar ik hoop wel dat het niet de bedoeling van de prins was om parallelle diplomatie te voeren."

Voor De Croo is het duidelijk dat er klare wijn moet worden geschonken, "want dit kan niet langer blijven duren". Hij vermoedt dat premier Leterme niet enkel een gesprek zal hebben met de prins, maar dat hij ook een aantal richtlijnen zal vastleggen. "Dan zal het mogelijk zijn om met een propere lei te herbeginnen en kunnen dergelijke uitschuivers misschien worden vermeden", denkt De Croo.

"Men moet duidelijk vastleggen wat men van de prins verwacht en wat men niet van hem verwacht", vindt De Croo. Van een echte voogdij wil hij niet spreken, maar wel van een "wederzijds goed afgesproken omlijning van zijn taak". "Als de prins dan niet  zou luisteren, tja, dan moet hij voelen", aldus nog De Croo, die dan denkt aan een "vermildering" van zijn dotatie.

"Mijn partij Open VLD sluit zich trouwens aan bij wat de Senaat al heeft uitgewerkt, namelijk het afbouwen van alle dotaties, behalve van de koning en de kroonprins(es). Als dit vroeger moet gebeuren, dat kan voor ons. Wij zijn in ieder geval gemotiveerd om met andere partijen een oplossing te vinden."

Is De Croo geschrokken van deze nieuwe wending? "Ach, na 43 jaar in het parlement schrik ik van niet veel meer", klinkt het.