Jeroen Brouwers moet buitenverblijf afbreken

Het buitenverblijf van de Nederlandse schrijver Jeroen Brouwers in de Limburgse gemeente Zutendaal moet worden afgebroken. Dat heeft de rechter in Tongeren beslist. Brouwers krijgt 4 jaar de tijd om de woning af te breken.

Brouwers woont sinds de jaren 90 in Zutendaal, maar is officieel nog steeds gedomicilieerd in Maastricht. Omdat zijn buitenverblijf in een natuurgebied ligt, moet de woning nu worden afgebroken.

De vorige eigenaar van het verblijf werd vroeger al veroordeeld tot de afbraak van het gebouw, maar het vonnis werd nooit uitgevoerd. Brouwers, die de woning in 1990 kocht en er vrijwel meteen definitief introk, werd nu schuldig bevonden aan het in stand houden van dit misdrijf. Volgens de rechter is de natuurlijke omgeving enkel gebaat bij een volledig herstel in oorspronkelijke toestand en moet het buitenverblijf dus tot de laatste steen worden afgebroken.

De rechter toonde in zijn vonnis wel het nodige begrip voor de huidige situatie van de succesvolle schrijver. Gezien de ouderdom van de beklaagde, Brouwers is 70 jaar, zijn grote verdiensten voor de Nederlandse literaire cultuur en zijn mindere gezondheidstoestand krijgt Brouwers 4 jaar de tijd om de woning af te breken.