Leterme en Laurent bereiken akkoord over kader

Premier Yves Leterme (CD&V) heeft prins Laurent strikte voorwaarden opgelegd om zijn dotatie te kunnen behouden. De prins heeft aanvaard dat zijn acties voortaan omkaderd zullen worden, dat meldt zijn adviseur Pierre Legros. Het onderhoud vond plaats op een geheime locatie.
De prins tijdens een bezoek aan Oostakker op 1 april jongstleden

"We hebben met mijnheer Leterme een tekst uitgewerkt", verklaarde Laurents advocaat en adviseur Pierre Legros. Het akkoord "legt de toekomstige relaties vast voor alle leden van de koninklijke familie", aldus nog Legros, die geen verdere details wou bekendmaken.

De locatie van het gesprek was niet bekend. Dat leidde tot een kat- en muisspelletje met de pers, die zowel de Wetstraat 16 als de ambtswoning van Leterme aan de Lambermont belegerde. De premier verdween uiteindelijk via een achteruitgang van zijn ambtswoning waar hij opgepikt werd met zijn dienstwagen. Hij wou duidelijk vermijden dat de prins voor de camera's zou moeten verschijnen.

De prins krijgt nu duidelijke voorwaarden opgelegd om zijn dotatie van 300.000 euro per jaar te kunnen behouden. Voor buitenlandse reizen en voor contacten met diplomaten zal hij toestemming moeten krijgen van Buitenlandse Zaken. Ook zou hij orde moeten scheppen in zijn kluwen van vzw's en zou hij geen commerciële activiteiten mogen ontplooien.

De diensten van de eerste minister zouden daarover moeten waken. Als er dus opnieuw een uitschuiver komt, is de kans reëel dat Laurent zijn dotatie (gedeeltelijk) verliest. Tot nu toe stonden er nooit duidelijke voorwaarden op papier, maar ging het om ongeschreven regels.

De prins werd op het matje geroepen na de commotie over zijn omstreden contacten en activiteiten in Congo en Libië.