Witboek voor gemeenten en provincies

De Vlaamse regering heeft het witboek interne staatshervorming goedgekeurd. Dat geeft meer rumte aan de gemeenten, maar perkt de rol van de provincies wat in.

Met het witboek wil Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA, foto) meer stroomlijn brengen in de vaak overlappende structuren voor regionale besturen. Dat maakt het bestuur onoverzichtelijk en inefficiënt.

Concreet zouden de gemeenten meer autonomie krijgen en wordt de betutteling door de Vlaamse overheid over hen teruggeschroefd.

Als een gemeente onbestuurbaar blijkt, zou de gemeenteraad zo de kans krijgen om een nieuw college samen te stellen. Ook zal de voorzitter van het OCMW verplicht deel uitmaken van het college van burgemeester en schepen. Vanaf 2019 zouden de gemeenten ook elk een schepen moeten inleveren.

De bevoegdheden van de provincies worden dan weer sterker afgebakend, maar niet zo erg als ze hadden gevreesd. Ze zullen wel moeten afslanken en vanaf 2019 zouden er minder provincieraadsleden moeten komen en zou elke provincie ook een gedeputeerde minder tellen.