Demotte wil onderwijs en cultuur naar Brussels Gewest

Waals minister-president Rudy Demotte (PS) wil dat de Brusselaars op termijn zelf de bevoegdheid krijgen over onderwijs en cultuur. Dat heeft hij gezegd in "De zevende dag".

Volgens Demotte, die ook minister-president is van de Franse Gemeenschap, deze week omgedoopt tot Federatie Wallonië-Brussel, moeten de Brusselaars op termijn zelf beslissingen kunnen nemen over de bevoegdheden onderwijs en cultuur, "maar met respect voor de verschillen" tussen de Vlaamse en Franstalige Brusselaars.

Demotte zit daarmee op een andere lijn dan Vlaams-minister president Kris Peeters (CD&V) die onlangs zei dat Brussel nooit een volwaardig gewest kan worden. Volgens Demotte moet dat wel kunnen. "Het is zelf door de Vlaamse en Franstalige Brusselaars aanvaard in de gewestelijke regeringsverklaring. Daarin zeggen ze: wij wensen een volledig gewest te worden."

De naamsverandering van de Franse Gemeenschap in Federatie Wallonië-Brussel noemt Demotte geen stap in de richting van een zelfstandig Vlaanderen met daarnaast de federatie van Wallonië en Brussel. Demotte ziet de naamsverandering daarentegen "in het kader van België". Hij suggereert er meteen bij dat de Vlamingen hun voorbeeld perfect zouden kunnen volgen. "Het is gewoon een kwestie van de erkenning van de rol van Brussel."