VB wil invoering van een "heimweepremie"

Op een congres in Antwerpen heeft de partij Vlaams Belang een "blauwdruk van een kordaat immigratiebeleid" voorgesteld. De partij doet een aantal voorstellen gebaseerd op modellen uit het buitenland en pleit voor een heimweepremie.

Vlaams Belang trok op zijn congres resoluut de kaart van de angst voor de islamisering van ons land. Antwerps boegbeeld Filip Dewinter zei dat "Fatima en Mohammed vandaag misschien voor goedkope werkkrachten en kinderrijkdom zorgen, maar morgen is hun wil wet".

De inspiratie voor een kordater vreemdelingenbeleid werd gehaald uit landen waar rechtse en anti-migratiepartijen wegen op het beleid, zoals Nederland, Denemarken en Italië. Vlaams Belang wil een immigratiestop, ons land moet onaantrekkelijk worden voor vreemdelingen en we moeten de klemtoon leggen op remigratie, zowel vrijwillig als gedwongen. De partij hoopt tienduizenden allochtonen te overtuigen om terug te keren met begeleiding en een "heimweepremie".

De actiepunten worden samengevat in één affiche waarop een wit schaap een moslimschaap van de wei afschopt. Dat is een aangepaste versie van een affiche van de rechts-populistische Zwitserse Volkspartij. Tegen die affiche is in Zwitserland veel protest gerezen. De speciale rapporteur van de Verenigde Naties tegen racisme, xenofobie en intolerantie vroeg dat de Volkspartij de affiche zou verwijderen.

Filip Dewinter kondigde ook aan dat Vlaams Belang een referendum zal trachten uit te lokken als Antwerpen de plannen voor de bouw van twee nieuwe supermoskeeën wil uitvoeren.