Vangheluwe spreekt: "Een beetje een relatietje"

In een interview voor het VT4-programma "Vlaanderen vandaag" geeft de voormalige Brugse bisschop Roger Vangheluwe toe dat hij een tweede neef heeft misbruikt. Hij zegt ook dat hij miljoenen franken betaald heeft aan de neef, van wie bekend was dat hij misbruikt was. Een overzicht van zijn opvallendste uitspraken.

"Zoals dat ging bij veel families, als ze op bezoek kwamen, sliepen ze bij mij. Ongeveer al mijn neven hebben zo bij mij geslapen. Bij die bepaalde neef is dat begonnen als een spelletje. Er is nooit verkrachting geweest, nooit fysiek geweld gebruikt, hij heeft mij trouwens nooit naakt gezien."

"Dat gebeurde bijna altijd in gezelschap, op de hoogdagen, op een ogenblik dat we dan toevallig eens alleen waren, een paar keer per jaar. Het ging wel om aanraking van de intieme delen, maar het was geen brute seks. Volgens mij had het niet met echte seksualiteit te maken. Het was een stukje intimiteit van mij naar hem toe. Dat was eigenlijk meer een gewoonte. Ik moet zeggen dat ik mezelf ook niet goed begrijp, dat ik zo lang dergelijke dingen gedaan heb."

"Natuurlijk wist ik dat dat niet goed was. Ik heb dat ook regelmatig gebiecht aan mijn biechtvader. Ik ben altijd bezig geweest met kinderen in speeltuinen, en nooit de minste aantrekkingskracht tot een kind gevoeld."

"Heb mijn neef paar keer een miljoen frank toegestopt"

"De vader van de jongen was natuurlijk erg verrast dat zoiets gebeurde en dat hij dat niet wist. Omdat het altijd min of meer in gezelschap plaatsvond. Hij vond dat erg, maar vond na verloop van tijd dat wij daarmee moesten leren leven." Er was geen sprake van om dat in de openbaarheid te brengen? "Integendeel. Mijn familie wou dat dat niet publiek werd. Ook nu zijn er spanningen in de familie omdat dat openbaar geworden is."

Is er ooit zwijggeld betaald? "Neen. Af en toe vroeg hij wel om een som en dan heb ik hem die gegeven." Over hoeveel geld spreken we dan? "Dat was toch alleszins een paar keer een miljoen Belgische frank. Ik heb hem juist wat geholpen omdat ik vond dat ik hem heb kwaad gedaan. Ik heb hem herhaaldelijk gezegd: "Als je denkt dat het openbaar gemaakt moet worden, dan moet je het doen"."

Over het misbruik van een tweede neef: "In die beginperiode, toen dat neefje nog bij mij sliep, is dat ook een beetje gebeurd, maar dat is vrij vlug gestopt." Wat bedoelt u met vrij vlug? "Oh, een paar keer… een jaar. En anders niks, u moet ook niet verder gaan zoeken, verder is er niets meer gebeurd."

Over het kaartje dat hij schreef aan een pedofiel: "Er zijn nogal wat gevangenen waar ik contact mee heb gehad. Ik heb nooit gevraagd waarom ze in de gevangenis zaten, ik wist dus ook niet waarom die man in de gevangenis zat. Het is nogal pijnlijk om te zien dat men ook dergelijke mensen misbruikt."

Waarom hij bisschop wilde worden ondanks zijn verleden? "Niemand is waardig om een dergelijke functie uit te oefenen. Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen. Het moeilijke was dat ik mijn andere tekortkomingen, zoals mijn hoogmoed, mijn jaloersheid etc. niet onderkende omdat telkens dit naar boven kwam drijven. Maar goed, ik heb geprobeerd om daarmee te leren leven."

"Ik moet zeggen dat ik me er toen niet van bewust was dat ik zo veel kwaad heb aangericht. Het heeft mij verrast dat dit zo’n impact had op mijn neef. Het is misschien daarom ook dat ik nogal begaan ben met deze zaak. Nadien, als priesters bij mij kwamen daarvoor, reageerde ik met "dat kan heel erge gevolgen hebben" en had ik begrip dat slachtoffers daar vrij hevig op reageren. Ik dacht dat dat vrij oppervlakkige dingen waren."

"Priester voor het leven, men kan dat niet afnemen"

"Ja voor het leven. Men kan dat niet afnemen." Vindt u dan niet dat u moet uittreden? "Ik blijf altijd priester. Dat is een vraag die herhaaldelijk gesteld is, waar ik ook mee bezig ben geweest, maar die vraag is op dit moment bij mij niet aan de orde. Ik heb zoveel jaren geleden mijn belofte van priesterschap uitgesproken en ik wil dit blijven doen. Ik zal niet uit eigen beweging zeggen dat ik die belofte zal breken, zomaar weggaan en zeggen dat ik de verplichtingen van het priesterschap niet meer op mij wil nemen."

Of kardinaal Danneels op de hoogte was? "Tussen mij en kardinaal Danneels is daar nooit over gesproken." Rik Devillé beweert nochtans anders. "Het verwonderlijke is dat hij daar nooit een bewijs van geeft."

"Ik heb honderden brieven met steunbetuigingen gekregen, en daar zaten een stuk of zes negatieve racties bij en twee anonieme brieven met pornografisch materiaal. In de brieven stond: het is spijtig, maar aan de andere kant: er is vergiffenis in de kerk. We steunen u, hou vol. Maar die durven dit niet publiek te zeggen door de media en de publieke opinie."

"De toekomst heeft veel aspecten en nu zal ik in de eerste plaats mij terugtrekken en doen wat Rome mij gevraagd heeft, namelijk begeleiding zoeken. En ik zal nu ook geen enkel interview meer toestaan. Ik hoop dat er binnen onze familie verzoening groeit. Mijn familie heeft veel geleden en heeft mij altijd na aan het hart gelegen."

U leeft nu in onmin met de familie? "Nee, nee, maar het is moeilijk om rustig met elkaar te spreken, en de familie is groot. Er zijn broers en zusters, neven en nichten… er is mijn neef. Enfin, dat zijn allemaal verschillende relaties. Ik hoop dat het ooit weer mogelijk wordt om met de hele hoop samen te komen."

U gaat niet weer in Brussel of Gent wonen, neem ik aan? "Wel, dat zou niet verstandig zijn van mijn kant. Er zijn veel mensen, ook particulieren en mensen die ik helemaal niet ken, die hebben aangeboden dat ik bij hen zou komen verblijven, ook in Nederland. Er zijn heel wat mensen die vinden dat ik onheus behandeld word."

"Men heeft mij vanuit Rome een psychiater aangewezen waarmee ik nu geregeld moet praten." Vindt u dat positief? "Ik weet het niet, ik moet dat nog afwachten. Ik sta daar nog neutraal tegenover." Vindt u zelf dat u psychiatrische begeleiding nodig hebt? "Ik vind het een beetje eigenaardig, dat is 25 jaar geleden dat het gestopt is, en ik leef er dus al 25 jaar mee, en nu een jaar na mijn ontslag heb ik dus plots begeleiding nodig."

U had die begeleiding misschien beter 25 jaar geleden gekregen? "Ik ga u niet zeggen wat ik allemaal gekregen heb in het verleden. Maar ik heb daar mee kunnen leven en heb, denk ik, vrij goed gefunctioneerd."

"Ik kan niet zeggen dat ik een pedofiel ben, dat weet ik uit mijn dromen en verlangens." Zou u het niet gedaan hebben, mocht u een volwassen liefdespartner hebben gehad? "Dat heeft er volgens mij niets mee te maken. Het is geen liefdesrelatie, ik was niet op zoek naar affectiviteit. Het was iets wat in die tijd ook niet zo abnormaal was, hoorde ik toch in een aantal kringen. Dat was een beetje een relatietje. En ik had van mijn kant het gevoel dat mijn neef daar helemaal niet tegenop keek. Integendeel."

Wat vindt u van het celibaat? "Naar mijn aanvoelen zou de verplichting van het celibaat beter wat gewijzigd worden. Ik zeg dat uit mijn ervaring van mijn contacten met heel wat priesters. Er zijn een aantal priesters die niet opengebloeid zijn door dat celibaat. Er zijn priesters met een relatie, die drinken, die niet met geld omkunnen…Anderzijds zijn met het afschaffen van het celibaat niet alle problemen opgelost, want er zijn ook veel gehuwden die problemen hebben."

Gerechtelijke procedures tegen Vangheluwe?

"Laat mij zeggen om te beginnen dat er geen klacht is tegen mij. Ik heb alleen maar zelf gezegd wat ik gedaan heb. En dan heeft de procureur gedacht dat hij daar een vooronderzoek moest voeren."

Begrijpt u dat veel mensen vinden dat u de dans ontspringt? "Waarom zou er een verschil moeten zijn tussen priesters en leken? Het gebeurt veel meer in sportmiddens en geneeskundige kringen, en daar wordt het veel minder onderzocht. Waarom wil men dat het voor priesters veel strenger wordt? Ik begrijp dat niet."

Er loopt nog een ander onderzoek tegen u, in Brussel, over priesters die u een hand boven het hoofd zou hebben gehouden. “Ik denk dat ik zeker niet milder geweest ben dan andere bisschoppen, integendeel. Ik heb nooit priesters uit de wind gezet. Ofwel hebben ouders me uitdrukkelijk gevraagd dat er geen onderzoek zou komen, ofwel is er wel een onderzoek geweest."

"Ik neem verantwoordelijkheid voor het feit dat mensen minder geloof hebben in de kerk als instituut. Ik druk daarvoor mijn spijt uit. Het heeft me heel veel pijn gedaan dat ik vereenzelvigd werd met die fout uit het verleden, dat niemand meer iets goeds over mij mocht zeggen. Ik denk nochtans dat ik als bisschop heel erg mijn best gedaan heb."

"Waarom moet de kerk een vergoeding betalen en een ander niet?

Vindt u dat de kerk schadevergoedingen moet betalen? "Dat hangt van geval tot geval af. Ik heb de indruk dat de wet zegt dat de daders moeten betalen. Ik heb nog nooit gehoord dat het dokterssyndicaat moet betalen als een dokter iets heeft mispeuterd of dat de nationale sportfederatie iets moet betalen als een sportmens iets mismeesterd heeft. Waarom moet de kerk schadevergoeding betalen en een ander niet? Iedereen moet gelijk zijn voor de wet."

"Ook dat is het verrassende: sommige mensen zeggen: "dat is gebeurd, maar dat heeft mij nooit geraakt, we hebben een beetje gelachen onder mekaar en dat is voorbijgegaan". Dat is ook een zaak die wetenschappers, psychologen nog niet hebben uitgemaakt: waarom raakt het de ene mens zo diep, en blijft dat bij een ander een oppervlakkig gegeven?"

"Tot mijn grote verwondering en dankbaarheid leef ik nog." Heeft u ooit overwogen om er een eind te maken? "Ik denk dat iedereen daar wel eens aan denkt, maar dat is een laffe daad, dat is gemakkelijk. Je laat mensen daardoor achter in de kou. Anderzijds zijn er nog altijd mensen die verwachten dat ik hen blijf steunen. En die dingen wil ik ook blijven doen."

"Ik laat het oordeel aan God over en ik vermoed dat een aantal mensen na dit interview nog kwader op mij zullen zijn en ik hoop dat anderen getroost zullen zijn. Ik meende te moeten spreken omdat de mensen recht hebben op de waarheid, zoals die naar mijn aanvoelen gebeurd is, zodat ze niet alleen maar voortgaan op alles wat de media bij elkaar fantaseren."

"Wat mij het meest pijn doet van allemaal, is dat ik een T-shirt gezien heb met daarop de meest heilige tekst op een schaamlapje: "neem en eet hiervan, dit is mijn lichaam". Ik vind dat het niet kan dat men in dit land op die manier de spot drijft met de godsdienst. Het gaat niet over mij, maar over Christus waarmee men de spot drijft. Ik vind dat dat eigenlijk niet kan."

Dat is natuurlijk het afwegen van het leed van de kerk tegen het leed van de slachtoffers, en veel mensen identificeren zich daar in die mate mee dat ze zelfs vinden dat zulke T-shirts geoorloofd zijn. "Het gaat niet over het misbruik, maar over de godsdienst. In geen enkele andere godsdienst zal men proberen om zo ver te gaan. Ik begrijp niet wat in het hoofd van een aantal mensen in de maatschappij omgaat, wat ze er aan hebben om zulke dingen te doen. Zo uitdrukkelijk choqueren, boel zoeken, wat hebben die mensen daaraan?"

Als u naar uw geweten luistert, wat hoort u dan? "U bent mijn biechtvader niet."

Hoe ziet een dag er momenteel uit voor u? "Goh, veel bidden, een boek lezen, wat onspanning nemen." Kunt u nog plezier vinden in het leven? "Oh ja, er zijn dagen en weken waarin ik mij vrij rustig voel en ik mijn dag heel goed kan doorkomen."

Heeft uw neef het u vergeven? "Dat weet ik niet. Ik heb het hem alleszins dikwijls gevraagd. Maar ik heb al meer dan een jaar geen contact meer met hem."

Meest gelezen