"Kiezen voor windenergie en zonnepanelen"

Vlaanderen moet werken aan een groene mix van energie waarbij zowel zon als wind belangrijke componenten zijn. Dat heeft Vlaams Parlementslid Hermes Sanctorum van Groen! gezegd in een reactie op de uitspraken van Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche (SP.A).

Volgens Van den Bossche zijn zonnepanelen niet de juiste keuze om efficiënt en goedkoop groene stroom op te wekken. De minister wil binnen zes maanden een plan voor een nieuw Vlaamse energiebeleid voorstellen.

"Een technologie verguizen is zinloos, we moeten juist werken aan een groene mix van energie", zo reageert Sanctorum (kleine foto). "Enkel zo kunnen we Vlaanderen minder afhankelijk maken van dure fossiele brandstoffen uit het buitenland."

Oversubsidiëring van een technologie moet vermeden worden, zo zegt hij maar hij vreest dat de heroriëntering van het Vlaamse energiebeleid het draagvlak voor groene stroom zal ondermijnen en dat de stijgende kostprijs van de groenestroomcertificaten verder op de consument zullen verhaald worden. Eandis rekent nu al minstens 15 procent te veel aan, zo zegt hij. "Het systeem van groenestroomcertificaten moet grondig worden herzien, zodat het goedkoper wordt, maar zonne-energie afdoen als een verkeerde keuze is een ondoordachte uitspraak", aldus Groen!.

"Zonne-energie een foute keuze"

"De keuze voor zonne-energie was een foute keuze van de overheid." Dat zegt Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche (SP.A) in een interview met Het Nieuwsblad. "In verhouding tot het rendement is zonne-energie de duurste technologie. En toch hebben we iedereen massaal in die richting geduwd." De minister denkt ook aan een nieuw subsidiesysteem voor hernieuwbare energie.

'Men had zeker het onderscheid moeten maken tussen de grote parken voor bedrijven en de zonnepanelen op de daken van de mensen. Als een bedrijf zo'n lap grond heeft liggen voor groene energie, laat het daar alstublieft een windmolen op zetten", zegt Van den Bossche in Het Nieuwsblad. Maar ook voor particulieren zouden zonnepanelen niet de eerste optie mogen zijn.

"Je huis isoleren blijft nog altijd de belangrijkste investering. En als je dan toch zonnepanelen legt, gebruik je die beter om water te verwarmen dan om stroom op te wekken. Maar de overheid heeft iedereen massaal naar de minder rendabele opties geduwd", meent Van den Bossche.

"We hadden zeker de grote parken niet moeten meenemen in het systeem. En we hadden de subsidies op tijd moeten laten dalen, en dat is niet of te laat of te weinig gebeurd", zegt Van den Bossche in "De ochtend". Volgens Van den Bossche was dat te wijten aan een te grote schroom bij de politici om die maatregel te nemen.

Die zonnepanelen zijn in 2002 geïntroduceerd door toenmalig minister Steve Stevaert, een partijgenoot van Van den Bossche. Die heeft al gezegd het eens te zijn met Van den Bossche. "Als de prijzen van zonnepanelen dalen, moet je ook de subsidie laten zakken, dat spreekt vanzelf", zegt Stevaert. "Trouwens, als een technologie goedkoper wordt, bewijst dat ook haar succes."

Stevaert pleit er, net als zijn partij, wel voor om de kostprijs van alternatieve energie meer te gaan betalen met de winst van de nucleaire centrales, iets wat op federaal vlak geregeld moet worden.

"Verdeling in functie van werkelijke verbruik"

Van den Bossche wil tegen de herfst een blauwdruk klaar hebben van een hertekend Vlaams energiebeleid. Wie zonnepanelen heeft, krijgt nu meestal een lager distributietarief omdat hij minder stroom hoeft te kopen. De minister is voorstander van een systeem in Nederland waar iedereen een vast bedrag betaalt om het net te gebruiken.

"Het gaat om een soort startbedrag om het net te kunnen en mogen gebruiken dat voor iedereen gelijk is, zonnepanelen of niet. Pas daarna komt de werkelijke stroomfactuur en het zal erop neerkomen dat er een iets grotere bijdrage is voor mensen met zonnepanelen en een iets kleinere voor mensen zonder. Het is vooral een eerlijke verdeling, een verdeling in functie van het werkelijke verbruik van het net."

"Wie zonnepanelen legt, zal nog altijd een lage elektriciteitsfactuur hebben, maar zal minder subsidies krijgen en zal een faire bijdrage aan het netwerk moeten doen. Je zal niet langer drie keer langs de kassa kunnen passeren."