Nieuw wrakingsverzoek van Wilders afgewezen

Op het proces tegen de Nederlandse politicus Geert Wilders (Partij van de Vrijheid) heeft de rechtbank in Haarlem een nieuw wrakingsverzoek van Wilders' advocaat afgewezen. De rechters worden dus niet vervangen en het proces kan gewoon voortgaan in Amsterdam.

Advocaat Bram Moszkowicz had vrijdag een wrakingsverzoek tegen de huidige rechters op het proces in Amsterdam ingediend. Moszkowicz vond dat een getuige vrijdag tegenstrijdige verklaringen had afgelegd. Hij verzocht de rechtbank een onderzoek in te stellen naar meineed door de getuige maar de rechters weigerden dat omdat zij vonden dat er geen tegenstrijdigheden waren. 

Daarop heeft Moszkowicz het wrakingsverzoek ingediend omdat hij vindt dat de rechters zo een schijn van partijdigheid hebben. Vanmiddag oordeelde de wrakingsrechtbank van Haarlem dat het verzoek echter ongegrond is.

De wrakingsrechters vonden dat de motivering om geen onderzoek naar meineed in te stellen, voldoende was gestoffeerd. Alle andere argumenten bij het wrakingsverzoek waren te laat ingediend en werden niet meegenomen in de beslissing of de rechters moesten worden gewraakt. Ook het argument "irritatie" bij advocaat Moszkowicz door de rechters van Amsterdam is geen geldige reden om de rechters te wraken, oordeelden de wrakingsrechters.

De politicus Geert Wilders staat terecht voor het zaaien van haat, discriminatie en het beledigen van bevolkingsgroepen. Wilders heeft in de media de Koran met "Mein Kampf" vergeleken, en hij vindt de islam gewelddadig. Tegelijk wordt hem verweten dat hij de moslims heeft beledigd met zijn anti-Koranfilm "Fitna".

Het proces duurt al meer dan een jaar. In oktober vorig jaar werd het hele proces nog een tijdje stilgelegd nadat de vorige rechters met succes waren gewraakt.

Bij het vorige wrakingsverzoek waren de rechters die over de wraking moesten beslissen, van dezelfde rechtbank als de gewraakte rechters zelf. De rechtbank in Amsterdam besloot na de geslaagde wraking dat het beter zou zijn om zulke besluiten niet aan directe collega's over te laten. De rechters die vandaag moesten oordelen over de wraking, komen daarom uit Haarlem.