Ware Finnen drijft Portugal in het nauw

In Lissabon zijn besprekingen begonnen over de noodlening aan Portugal, dat in zware financiële moeilijkheden zit. Maar de verkiezingsoverwinning van de eurosceptische partij Ware Finnen in Finland is slecht nieuws voor Portugal.
Poul Thomson van het IMF verlaat de vergadering met de Portugese minister van Financiën

Het Zuid-Europese land moet na Griekenland en Ierland bij Europa aankloppen om hulp. In ruil moet Portugal forse besparingsmaatregelen nemen, zoals hogere belastingen en minder loon voor de ambtenaren. Vertegenwoordigers van de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) onderhandelen sinds vanmorgen over die noodlening, maar door de uitslag van de Finse verkiezingen beginnen die gesprekken onder een slecht gesternte.

Want de eurosceptische partij Ware Finnen wordt wellicht de derde grootste partij in het Finse parlement. Zo komt de weg open te liggen voor een rechtse coalitie, en de rechtse partij wil geen hulp bieden aan noodlijdende collega-lidstaten van de Europese Unie. Treedt de partij Ware Finnen effectief tot de Finse regering toe, dan is er een reële kans dat het Scandinavische land het Europese steunfonds EFSF stokken in de wielen steekt.

Op een persconferentie zei de woordvoerster van de Europese Commissie er alle vertrouwen in te hebben dat Finland al zijn engagementen zal nakomen, "en dan heb ik het over zijn deelname aan het EFSF".

Eerder pluisden experts van het IMF, de Europese Unie en de Europese Centrale Bank (ECB) de Portugese overheidsfinanciën uit om na te gaan hoeveel noodhulp het land nodig heeft om een bankroet te vermijden. Over de voorwaarden van die noodhulp wordt nu onderhandeld. Tegen midden mei moet duidelijk zijn hoe dat maatregelenpakket er precies uitziet en welke voorwaarden er aan de hulp zijn verbonden. Algemeen wordt aangenomen dat de factuur zal oplopen tot 80 miljard euro.