Cassatie oordeelt op 3 mei over Clottemans

Het Hof van Cassatie beslist over twee weken of er een nieuw proces moet komen over de zogenoemde parachutemoord. Els Clottemans, die door het hof van assisen veroordeeld werd tot 30 jaar cel, had cassatieberoep aangetekend.

In oktober vorig jaar werd Els Clottemans door het hof van assisen in Hasselt na een proces van 2 maanden schuldig bevonden aan de moord op Els Van Doren. Daarvoor werd ze veroordeeld tot 30 jaar cel. Van Doren verongelukte in 2006 tijdens een parachutesprong, haar parachute was gesaboteerd.

Het proces was erg omstreden omdat de veroordeling niet steunde op materiële bewijzen die de schuld van Clottemans rechtstreeks aantoonden, maar wel gebaseerd was op onder meer vermoedens over het motief, het gedrag van Clottemans in de periode voor en na de dood van Van Doren en psychologische daderprofilering.

Clottemans tekende na haar veroordeling cassatieberoep aan tegen haar veroordeling en tegen haar straf. Het beroep tegen haar veroordeling zou echter te laat ingediend zijn. Ook het beroep tegen haar straf is volgens het parket-generaal niet ontvankelijk.

Vanmorgen werden de pleidooien gehouden voor het Hof van Cassatie. Volgens de verdediging van Clottemans is het cassatieberoep wel geldig, zowel tegen de veroordeling als tegen de strafmaat. Clottemans zou ook geen eerlijk proces gekregen hebben omdat ze bij haar ondervragingen niet werd bijgestaan door een advocaat.

Het Hof van Cassatie neemt over twee weken, op 3 mei, een beslissing. Het Hof kan alleen nagaan of er tijdens het proces procedurefouten gebeurd zijn en mag zich niet uitspreken over de grond van de zaak. Als het Hof van Cassatie Clottemans gelijk geeft, wordt het arrest van het hof van assisen in Hasselt verbroken en moet het proces worden overgedaan.