Stadssecretaris Damme krijgt celstraf

De rechtbank van Brugge heeft de 55-jarige stadssecretaris van Damme veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 8 maanden wegens fraude en valsheid in geschrifte.

De man, die al preventief geschorst was, zou jarenlang gesjoemeld hebben met onkostennota's. De rechter heeft nu geoordeeld dat er wel degelijk sprake was van bedrieglijk opzet.

De zaak was meer een principiële dan een financiële kwestie. De stadssecretaris moet de stad Damme vergoeden voor een bedrag van ongeveer 1.600 euro.

In de initiële klacht tegen de man was sprake van 30.000 euro, maar dat werd uiteindelijk herleid tot 1.400 euro.