Voorstel voor een Europese kieskring

Een commissie van het Europees parlement heeft een voorstel goedgekeurd om een Europese kieskring in te voeren. Er zouden 25 parlementsleden bijkomen die in heel Europa verkiesbaar zijn en dus niet alleen in hun eigen land.

De huidige Europese parlementsleden moeten nu alleen in eigen land campagne voeren. Wie wil opkomen voor de Europese kieskring, zal heel Europa moeten aandoen, een beetje zoals bij de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten.

In de praktijk zou het erop neer komen dat de mensen twee stembrieven krijgen: een om de vertegenwoordigers van hun land te kiezen en een tweede voor de 25 extra parlementsleden.

De kandidaat met de meeste stemmen zou wellicht een kans maken om voorzitter van de Europese Commissie te worden. Daardoor verhoogt de inzet van de verkiezingen en mogelijk ook de opkomst.

Voor het zover is moet het voorstel nog wel worden goedgekeurd door het voltallige parlement en door de 27 lidstaten. Het is absoluut niet zeker dat die het voorstel zullen aanvaarden.

lees ook