Overleg bij DuPont Mechelen levert niets op

De onderhandelingen tussen de vakbonden en de directie van het chemiebedrijf DuPont in Mechelen hebben niets opgeleverd. Er wordt nu een verzoeningsprocedure opgestart via het paritair comité.

Het conflict bij DuPont gaat over de wijzigingen die de directie wil doorvoeren bij de plasticafdeling, waar 130 mensen werken. De directie wil er overschakelen van 4 naar 3 ploegen. Sommige bedienden moeten arbeiders worden en omgekeerd. Dat betekent een verlies van 7.000 euro brutoloon per jaar. De bonden willen dat loonverlies geleidelijk spreiden.

Begin vorige week hielden de arbeiders en de bedienden een 24 urenstaking. Sindsdien zijn er geregeld prikacties in het bedrijf. Onderhandelingen leverden niks op, ook het sociaal overleg van gisteren bleef zonder resultaat. De directie start nu een procedure op via het paritair comité, waarbij een bemiddelaar moet proberen om de twee partijen dichter bij elkaar te brengen.

Zolang er geen oplossing is, blijven de prikacties in de plasticafdeling bij DuPont voortduren.