Minimum aan ondergoed voor elke gevangene

Vanaf 1 september 2011 zullen in alle gevangenissen van ons land dezelfde regels gelden. Dat moet leiden tot meer rechtszekerheid voor de gedetineerden en het gevangenispersoneel.

Het dagelijks leven in de gevangenissen wordt nu bepaald door het Algemeen Reglement uit 1905. Maar daar zijn de voorbije eeuw allerlei aanpassingen aan gebeurd, zodat de regels niet altijd meer duidelijk zijn. De Liga voor de Mensenrechten drong enkele jaren geleden al aan op een aanpassing van de wet.

Zo mag je in de ene gevangenis een eigen plasma-tv in je cel hebben, terwijl je in een andere een tv moet huren als je er een wil. De nieuwe regels moeten duidelijkheid scheppen, zowel voor de gedetineerden als voor de bewakers.

De gevangenen zullen onder meer het recht krijgen om tussen acht uur 's morgens en halfnegen 's avonds hun advocaat te bellen. De gevangenis zal ook geen geld meer van hun rekening kunnen halen zonder hun toestemming en elke gedetineerde krijgt het recht op een minimaal aantal stuks ondergoed.

Het blijft evenwel nog afwachten of er in de praktijk veel zal veranderen, want elke gevangenis kan de regels nog aanpassen als dat nodig is.