Parket onderzoekt privacyschending Google

Het federale parket onderzoekt of Google de privacywetgeving heeft geschonden met de opnames voor de toepassing Streetview. Het internetbedrijf heeft al toegegeven dat het ongewild gegevens die tot de persoonlijke levenssfeer behoren, heeft geregistreerd tijdens de opnames voor Streetview.

De auto's die Google tussen 2006 en 2010 uitstuurde, registreerden niet alleen het straatbeeld in heel Europa, maar verzamelden ook persoonlijke gegevens van internetgebruikers. Het gaat om persoonsgegevens van wifigebruikers, e-mails en websites die bezocht werden.

"Google heeft toegegeven dat het overal in Europa is gebeurd. Wij hebben het dossier nu doorgespeeld aan het parket", meldt Emmanuel Vincart van de Privacycommissie. Het federale parket moet nu uitzoeken of ze Google voor de rechter brengt of een minnelijke schikking uitwerkt.

Emmanuel Vincart zei in "De ochtend" dat surfers zich geen zorgen hoeven te maken. "We hebben een goed contact met Google en het bedrijf gaat verantwoordelijk om met die gegevens", klonk het.

Google België verduidelijkt in een persbericht dat het bedrijf "niet met opzet gehandeld heeft". "We betreuren het onvrijwillige verzamelen van gegevens. We hebben die gegevens noch bekeken noch gebruikt voor producten of diensten van Google", meldt Google. Het bedrijf meldt dat Google beschikbaar blijft voor alle vragen van het parket. Eind vorig jaar kondigde Google aan dat het de gegevens die tot de persoonlijke levenssfeer behoren, zo snel mogelijk wil vernietigen.