Veel nepzelfstandigen vragen steun bij OCMW

Minder dan een derde van alle buitenlanders die zich opgeven als zelfstandige blijkt daadwerkelijk een activiteit uit te oefenen. De meesten van hen proberen zo ingeschreven te raken in het vreemdelingenregister en raken zo aan een verblijfsvergunning.

De Standaard publiceert cijfers van staatssecretaris voor Fraudebestrijding Carl Devlies (CD&V). Volgens hem vragen elke maand zo'n 250 EU-burgers het statuut van zelfstandige aan met het oog op inschrijving in het vreemdelingenregister. Op die manier raken ze aan een verblijfsvergunning.

Uit controles blijkt dat de voorbije drie maanden drie nationaliteiten goed waren voor ruim 80 procent van de aanvragen: Roemenen, Polen en Bulgaren. Slechts een derde van alle aanvragers blijkt ook daadwerkelijk een zelfstandige activiteit uit te oefenen.

"Zich als zelfstandige vestigen is veruit de meest populaire weg om als burger van een van de nieuwe lidstaten van de EU duurzaam verblijfsrecht te verwerven in ons land", weet Devlies. Volgens hem gaan achter individuele gevallen soms hele netwerken van georganiseerde misdaad of mensenhandel schuil. Er zouden misbruiken zijn in onder meer de vleessector, de tuinbouw en de bouwsector.

De valse zelfstandigen komen na een snel faillissement voor steun aankloppen bij het OCMW, maar die hebben het niet altijd makkelijk om het kaf van het koren te scheiden. "Dit is een geval fraude dat moet bestreden worden", zegt Devlies. Daar komt verandering in, voegt hij daaraan toe.

Volgens de staatssecretaris gaat het om een vrij recent fenomeen. De OCMW's hebben of krijgen binnenkort toegang tot allerlei federale databanken waardoor een betere controle mogelijk wordt. "We gaan dit opvolgen zodat dit correct wordt afgehandeld", benadrukt Devlies.

De Gentse burgemeester Daniël Termont (SP.A) is blij dat de maatregel van Devlies ook retroactief kan worden toegepast. In Gent wonen er officieel zo'n 5.000 Bulgaren, van wie 10 procent steun trekt bij het OCMW. "Wij melden al sinds 2007 dat er een probleem is", zegt Termont.