Meettram blijkt vroeger dan verwacht een succes

De zogenoemde meettram die sinds november in Gent rondrijdt, zal op jaarbasis zeker voor een verlaging van de energiefactuur zorgen. Dat blijkt uit de eerste testen op de aanpassingen aan de tram.

De tram is uitgerust met allerlei meetapparatuur om gedurende een jaar onder meer stromen, luchtdrukken en temperaturen te meten. Na een half jaar zijn de resultaten al positief, klinkt het bij De Lijn. "We kunnen nog geen concrete cijfers geven, maar nu is wel al duidelijk dat we energie besparen met de recuperatie van binnenlucht."

De aanpassingen hebben te maken met het afstellen van dakventilatoren en de recuperatie van binnenlucht. Als het dalende energieverbruik blijft, dan overweegt De Lijn om in de toekomst ook andere trams aan te passen.