Topambtenaren klagen over lopende zaken

De regering van lopende zaken bemoeilijkt het werk van de federale overheidsdiensten. Dat hebben enkele topambtenaren in de krant De Morgen aan de kaak gesteld. Ze klagen over het immobilisme en het stuitende gebrek aan armslag.

De aanleiding van de aanklacht is een opiniestuk over "de slopende zaken" dat Frank Van Massenhove en Tom Auwers, overheidsmanagers bij de FOD Sociale Zekerheid, schreven. En blijkbaar zijn heel wat overheidsdiensten het daar mee eens. De topambtenaren zijn het immobilisme dat de regering van lopende zaken met zich meebrengt beu.

Ze kunnen hun werk niet naar behoren uitvoeren door de bemoeienissen van hogerhand. Volgens Tom Auwers wordt het onwerkbaar. "Voor elke uitgave boven de 31.000 euro moeten wij het dossier aan de voltallige ministerraad voorleggen", zegt hij. "Dat kost honderden ambtenarenuren."

Grote investeringen of projecten worden ofwel op de lange baan geschoven ofwel afgevoerd door een gebrek aan middelen. "Wij mogen elke maand nog maar een twaalfde van het budget van vorig jaar uitgeven. Daarom hebben wij tegen het midden van de maand al geen geld meer", verklaart Auwers in "De ochtend" op Radio 1.

Fons Boon, voorzitter van de federale overheidsdienst Budget- en Beheerscontrole, gaat met de bevoegde minister en staatssecretaris de strenge controles bekijken. "Na de paasvakantie zullen we bekijken in welke mate we de "lopende zaken" op een andere manier zullen kunnen invullen", zegt hij in De Morgen. Volgens hem kunnen de normale controlemechanismen weer gelden als het parlement de begroting voor 2011 heeft goedgekeurd.

Maar dat is niet het enige dat de overheidsmanagers zwaar op de maag ligt. Volgens Auwers krijgen ze veel controles en moeten ze constant verantwoording afleggen. "Het systeem en de wetgeving is niet meer aangepast aan een moderne organisatie", vindt de directeur-generaal. "Wij vragen vooral dat wij op een andere manier onze verantwoordelijkheid mogen opnemen." Hij wordt daarin "sterk gesteund" door de politiek.