Hoeveel mussen hoort u tsjilpen?

Voor het tiende jaar op rij roept Vogelbescherming Vlaanderen iedereen op om mussen te tellen, meer bepaald huismussen in uw eigen tuin. "Omdat huismussen bij mensen horen en mensen bij huismussen."

Tips voor een goede telling

  • Ga in de tuin staan - best in de ochtend
  • Luister hoeveel mussen je hoort tsjilpen
  • Tel ook de mussen mee die je hoort in de tuin van de buren of overburen
  • Probeer ze te spotten om zeker te zijn dat het om een huismus gaat en niet om een heggenmus of ringmus (de heggenmus heeft een fijne insectenetersnavel terwijl de huismus een dikke snavel heeft, de ringmus is kleiner dan een huismus en zijn kop is volledig bruin)
  • Ga naar de mussenwebsite om het telformulier in te vullen, ook als er geen mussen te horen waren