"Léonard minimaliseert zelf de feiten"

De voorzitster van de bijzondere Kamercommissie rond seksueel misbruik is niet te spreken over de uitspraken van aartsbisschop André-Joseph Leonard. Die reageerde vandaag voor het eerst op het televisie-interview van de voormalige Brugse bisschop Roger Vangheluwe.

Leonard vond het interview schokkend, en gaf toe dat Vangheluwe de feiten minimaliseert. Maar hij vond ook dat het Vaticaan niet te laat of te laks heeft gereageerd.

PS-Kamerlid Karine Lalieux (kleine foto), die ook voorzitster was van de bijzondere Kamercommissie rond seksueel misbruik, is bijzonder ontgoocheld. In het discours van Leonard staan de slachtoffers weer niet centraal, vindt ze, en ook hij minimaliseert de feiten.

Leonard minimaliseert ook opnieuw de verantwoordelijkheid van de Kerk, zegt ze. Lalieux wil de houding van de kerk opnieuw bespreken in de opvolgingscommissie, die de aanbevelingen van de bijzondere Kamercommissie moet omzetten in wetsvoorstellen

Léonard geschokt

Aartsbisschop André-Joseph Léonard zei in de homilie van de paasviering in de Sint-Michiels en Sint-Goedele-kathedraal dat hij geschokt was door het interview dat de voormalige Brugse bisschop Roger Vangheluwe 10 dagen geleden gegeven heeft.

"Bij de Palmzondagvieringen in Louvain-la-Neuve en in Mechelen, tijdens de indringende kruisweg in Koekelberg, en in de diverse Chrismavieringen in Mechelen, Brussel en Nijvel heb ik, eens te meer, de schandalen opgeroepen die de Kerk in België op de proef hebben gestelde, aldus Léonard. "De schandalen ook die bij de slachtoffers de pijn en kwetsuren weer hebben opengereten. Het laatste in die reeks schandalen was zonder twijfel het schokkende interview dat de vroegere bisschop van Brugge op 14 april gaf aan een televisiezender. Op de schandalen en op dat interview kom ik in deze paashomilie niet meer terug."

In een interview met VRT Nieuws zei Léonard dat hij vooral geschokt was door de timing van het interview van Vangheluwe. "Hij had dat onmiddellijk na zijn ontslag moeten doen. Door het feit dat hij dat deed op het moment zelf dat men hem vroeg vanuit Rome dat hij zou zwijgen, dat hij in de stilte zou leven, was het helemaal niet opportuun en zelfs schokkend. En dat hij in zekere zin de draagwijdte van de feiten minimaliseert." Volgens Léonard leek de lichaamstaal van Vangheluwe ook wel op die van iemand die op vakantie was.

De aartsbisschop vindt wel dat het Vaticaan gepast en erg snel heeft gereageerd. "De allereerste reactie was onmiddellijk ontslag. Dat is uitzonderlijk. Twee dagen nadat de feiten bekend waren, dat was een heel vlugge reactie. In ons land zijn wij gewoon wat meer geduld te hebben."

Pleidooi voor communautaire vrede

Léonard wil naar eigen zeggen "goed nieuws" brengen, en dat vindt hij in de "grote eensgezindheid" tussen Franstaligen en Vlamingen tijdens "de kruisweg in Koekelberg". De aartsbisschop held een pleidooi voor communautaire vrede. Veel landgenoten willen een boodschap van broederlijkheid uitsturen naar de politieke klasse, zei hij.

"We leven in een tijd waarin we - in dit kleine land - het risico lopen te gaan leven in twee aparte werelden die steeds meer van elkaar vervreemden. Net daarom waren die kruisweg en die chrismaviering een mooie bijdrage van de Kerk in Brussel en van ons bisdom aan een goede communautaire verstandhouding. Op enkele belangrijke sportieve momenten na (denken we maar aan het tennis, het voetbal of het wielrennen), is dergelijke verbroedering zeldzaam."

"Ik durf geloven dat er in dit land veel landgenoten zijn die die boodschap van broederlijkheid willen uitsturen naar de politieke klasse. Ook dat is Pasen. Het is durven gaan voor de verbondenheid, voorbij de legitieme verdediging van de respectieve regionale belangen."