Betogers eisen uitstap kernergie in Brussel

In Brussel hebben zo'n 1500 mensen tegen kernenergie betoogd in het kader van de internationale actiedag. De ramp in de Japanse centrale van Fukushima moet een signaal zijn om nucleaire energie versneld te verminderen, zeggen de betogers.

De manifestanten eisen dat er zo snel mogelijk wordt overgeschakeld op hernieuwbare energie. "Elke 25 jaar krijgen we te maken met een grote nucleaire ramp", zegt organisator Wiebe Eekman van de beweging Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid. "De grootte van de schade is zo enorm dat kernenergie zelfs niet zou mogen bestaan."

Eekman begrijpt niet waarom er voor de nucleaire sector uitzonderingen worden gemaakt. "In de petrochemische industrie bijvoorbeeld, moet je kunnen bewijzen dat er geen veiliger methode is en moet je volledig verzekerd zijn. Twee voorwaarden waaraan kernenergie niet voldoet."

De vele politici van Groen! die aanwezig zijn, zijn het met Eekman eens. "De ramp in Fukushima drukt ons met de neus op de feiten", zegt Kamerlid Kristof Calvo, energiespecialist van de partij. "We zijn verplicht om deze energie van het verleden achter ons te laten en vooruit te gaan."

Filip Watteeuw, fractieleider van Groen! in het Vlaams Parlement, legt uit waar die sprong voorwaarts toe moet leiden. "We moeten naar een mix van verschillende soorten hernieuwbare energie", zegt de Gentse ecologist. "Het is nonsens dat (minister van Energie) Freya Van den Bossche nu plots de zonne-energie afschrijft. We hebben alle groene bronnen nodig."

In de manifestatie lopen er delegaties mee van onder meer Groen! en Ecolo. Er zijn ook vertegenwoordigers van Greenpeace en andere milieuorganisaties. Vandaag is het een internationale actiedag tegen kernenergie, een initiatief van de Japanse antinucleaire beweging. Ook in Tokio stapten enkele duizenden mensen op om te betogen tegen kernenergie (kleine foto).