25 miljoen voor restauratie Abdij van 't Park

De Vlaamse regering heeft vandaag de begrotingscontrole goedgekeurd en heeft extra middelen vrijgemaakt voor het onroerend erfgoedbeleid van Vlaams minister Geert Bourgeois. De Abdij van 't Park in Leuven krijgt 25 miljoen euro voor een algemene restauratie van de site.

De kredieten voor de klassieke restauratiepremies worden verhoogd met ongeveer 5 miljoen euro per jaar. Hiermee kunnen minstens een 50-tal monumenten die zich in slechte staat bevinden, gerestaureerd worden. 10 miljoen euro gaat naar de oprichting van een eigen Vlaamse investeringsvennootschap voor onroerend erfgoed.

Deze vennootschap moet op het terrein initiatieven nemen voor restauratie en nieuw gebruik van bedreigde monumenten, al dan niet in samenwerking met private partners.

Voor de Abdij van 't Park in Leuven (grote foto) is 25 miljoen euro vrijgemaakt. De site is een van de best bewaarde abdijcomplexen, niet alleen in Vlaanderen, maar ook internationaal. De totale kostprijs voor de renovatie wordt geraamd op 35 miljoen euro.

De Sint-Catharinakerk in het begijnhof van Diest kan dankzij de vrijgemaakte middelen ook snel aangepakt worden. Door de moerassige ondergrond verzakken de zijmuren elk jaar enkele centimeters. De Vlaamse overheid betaalt 2 miljoen euro van de totale kostprijs van 2,4 miljoen euro.

Tot slot wordt er ook voor de start van de restauratie van het Lam Gods (foto in tekst) in de Sint-Baafskathedraal in Gent 250.000 euro gereserveerd. Dit gebeurt op uitdrukkelijke vraag van internationale experts die de oorspronkelijke kleuren zo snel mogelijk weer zichtbaar willen maken.