België krijgt felicitaties voor mensenrechten

België heeft van de Verenigde Naties felicitaties gekregen voor zijn inzet voor de mensenrechten, maar ons land kreeg ook enkele punten mee waar nog aan gewerkt moet worden.

Ons land moet een inspanning doen op het vlak van asiel en migratie, de gelijkheid tussen man en vrouw, de strijd tegen racisme, de bescherming van de jeugd en de situatie in de gevangenissen.

België werd vandaag onderworpen aan wat heet een "universeel periodiek onderzoek" in de VN-mensenrechtenraad. Elk land moet zo'n onderzoek om de vier jaar doorlopen. Concreet werd minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere (CD&V) ondervraagd over de mensenrechten in ons land.

Het ging ook over de Belgische pedofilieschandalen en over de bescherming van het kind in zaken van misbruik. Van Iran kreeg Belgie opmerkingen over discriminatie op de arbeidsmarkt en over het hoofddoekenverbod in scholen. Wit-Rusland verweet ons land buitensporig politiegeweld. Minister Vanackere bleef algemeen in zijn antwoorden. Hij beloofde wel een vooruitgangsrapport over twee jaar.