Kreeg Osama bin Laden hulp in Pakistan?

In de Verenigde Staten roept de dood van Bin Laden vragen op over de rol van Pakistan, nu blijkt dat de Al Qaeda-leider niet in Afghanistan zat maar in een villa in Pakistan, op enkele uren van de hoofdstad in een stad vol soldaten en politie.

De belangrijkste adviseur van president Obama inzake contraterrorisme zei dat het "onvoorstelbaar" is dat Osama bin Laden geen steun zou gekregen hebben in Pakistan, maar hij weigerde te speculeren of er ook officiële steun geweest zou zijn. 

Adviseur John Brennan zei dat het Witte Huis praat met de Pakistaanse regering en hij beloofde dat men er alles aan zal doen om te achterhalen welke steun Bin Laden gekregen zou hebben en van wie.

De voorzitter van de Defensiecommissie van de Senaat en de leider van de Republikeinse meerderheid in de Senaat hebben gezegd dat het Pakistaanse leger en de inlichtingendienst "heel wat uitleg moeten geven" .

Een anonieme functionaris van de Amerikaanse inlichtingendienst zei dan weer dat er geen aanwijzingen zijn dat Pakistan op de hoogte was van de aanwezigheid van Bin Laden in Abbottabad. Hamid Gul, een gewezen hoofd van de Pakistaanse inlichtingendienst die fel gekant is tegen de westerse militaire interventie in de regio, zei daarentegen dat het "een beetje vreemd zou zijn" dat niemand zou geweten hebben dat Bin Laden in de villa verbleef. In Abbottabad zijn drie regimenten gelegerd, er is een school voor hoge officieren, en daarnaast "zijn ook de plaatselijke politie, de inlichtingendienst, de militaire inlichtingendienst en de Pakistaanse geheime dienst ISI er aanwezig", zegt Gul.

"Samenwerking met Pakistan"

Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton heeft samenwerking met Pakistan op het gebied van contraterrorisme ertoe geleid dat de VS Osama bin Laden en zijn schuilplaats op het spoor is gekomen. 

Clinton bedankte Pakistan en zei dat het land "in belangrijke mate had bijgedragen aan de ontmanteling van Al Qaeda".

De voorzitter van de commissie die de inlichtingendiensten controleert in het Huis van Afgevaardigden zei dat er nog zeker "een dozijn belangrijke leiders van Al Qaeda" in Pakistan leven en dat het belangrijk is dat de VS samenwerkt met het land zodat die ook gevat kunnen worden.

Nochtans lijkt het erop dat Pakistan niet op voorhand op de hoogte was gebracht van de operatie tegen Bin Laden. Volgens bronnen in het Amerikaanse leger was geen enkele "contraterrorisme partner" op voorhand ingelicht.