Leuven maakt 350.000 euro vrij voor Radio 2

De gemeenteraad van Leuven heeft vanavond beslist om 350.000 euro uit te trekken voor de verbouwingen aan het stadhuis. De achterbouw moet ruimtelijk afgescheiden worden om er Radio 2 Vlaams-Brabant in onder te brengen.

Eind maart hebben de stad en de VRT een erfpachtovereenkomst van 27 jaar gesloten voor het gebruik van een deel van het stadhuis.

"Het geld is nodig om het deel van het stadhuis dat wij in de toekomst nog zullen gebruiken, ruimtelijk af te scheiden van het deel dat de VRT zal betrekken. Er moeten bijvoorbeeld trappen en een lift gebouwd worden om de toeristische dienst In en Uit ook nadien toegankelijk te houden", zegt burgemeester Louis Tobback (SP.A, foto).

Radio 2 Vlaams-Brabant wil vanaf juni 2012 uitzenden vanuit het Leuvense stadhuis. Nu gebeurt dat nog vanuit het Amerikaans Theater aan de Heizel in Brussel.

Historische salons worden gerestaureerd

Vanavond werd in Leuven ook het restauratiedossier voor de historische salons van het stadhuis goedgekeurd. De kostprijs wordt geraamd op 1,11 miljoen euro.

De 3 salons, die onder meer gebruikt worden voor huwelijken en huldigingen, maken deel uit van het oudste gedeelte van het stadhuis en dateren van 1439 tot 1445. De huidige versiering dateert van 1852. In de loop van de voorbije eeuw werden de salons nog enkele keren gerestaureerd. De huidige plannen zijn het resultaat van een uitgebreide studie.