"Biodiversiteit heeft economische voordelen"

De Europese Unie zou het snelle uitsterven van planten en diersoorten tegen 2020 een halt moeten toeroepen omdat dat goedkoper is dan achteraf te proberen de schade te herstelen. Dat heet Europees Commissaris voor Milieu Janez Potocnik gezegd bij de voorstelling van een strategie om het verlies aan biodiversiteit in te dijken.

Wereldwijd verdwijnen soorten 100 tot 1.000 keer sneller dan natuurlijk is, stelt de Europese Commissie, en ook in Europa gaat de biodiversiteit aan een alarmerende ritme verloren. Meer dan een kwart van de diersoorten is met uitsterven bedreigd, door de opwarming van de aarde, intensieve landbouwpraktijken en veranderend grondgebied en concurrentie van door de mens ingevoerde uitheemse soorten. In maart van vorig jaar moesten de Europese leiders toegeven dat hun doel om het verlies te stoppen tegen 2010 niet bereikt was en dat er nog steeds aan een snel tempo soorten uitsterven.

In sommige gevallen heeft die evolutie rechtstreekse gevolgen voor de volksgezondheid of de economie. De bestuiving door insecten bijvoorbeeld, die sterk afneemt, stemt overeen met een geschatte marktwaarde van 15 miljard euro in de Europese Unie, overbevissing leidt wereldwijd tot een verlies van 33 miljard per jaar.

"Het is een veel slimmere economische investering om de verscheidenheid van het leven en gezonde ecosystemen te beschermen dan de tragedie onder ogen te zien als de diversiteit verdwenen is", zo zei Potocnik (kleine foto). Hij citeerde studies dat er tegen 2050 een omzet van 2 tot 6 biljoen gerealiseerd kan worden als de private sector in het behoud van biodiversiteit zou investeren.

De EU wil het verlies aan biodiversiteit stoppen tegen 2020 en tegen 2050 wil de Europese Commissie de al verloren gegane diversiteit herstellen en een aantal "diensten" die de natuur biedt, zoals het zuiveren van lucht en water, herstellen of verbeteren.

Daarvoor heeft commissaris Potocnik vandaag een strategie voorgesteld. Die zal er vooral uit bestaan de landbouwsubsidies te heroriënteren, zodat landbouwers meer gebruik zouden maken van technieken die het milieu meer respecteren.

Voorts dringt de commissie aan op de uitvoering van bestaande teksten, zoals de Habitat- en Vogelrichtlijn, en op het goed beheer van het netwerk van beschermde gebieden in het kader van Natura 2000.

"Geen duidelijke doelen"

Milieugroeperingen hebben kritiek op de voorgestelde strategie  omdat er geen meetbare doelen vooropgesteld worden. "De nieuwe strategie voor de biodiversiteit van de EU is een belangrijk signaal van goede bedoelingen maar het heeft niet echt de kracht om het verlies aan biodiversiteit te stoppen", zo zei een woordvoerder van het Wereldnatuurfonds. 

lees ook