(Voorlopig) geen nieuw proces in "parachutemoord"

Het Hof van Cassatie verwerpt het cassatieberoep van Els Clottemans tegen haar veroordeling voor de "parachutemoord". Er komt dus (voorlopig) geen nieuw proces. Maar haar advocaat overweegt om naar het Europees Hof in Straatsburg te gaan. De procedureslag is dus nog niet definitief beëindigd.

Els Clottemans werd op 21 oktober 2010 door het Limburgse hof van assisen in de "parachutemoord" tot 30 jaar cel veroordeeld voor de moord op Els Van Doren. Clottemans heeft haar onschuld altijd staande gehouden en was in cassatie gegaan omdat ze vindt dat ze geen eerlijk proces heeft gekregen.

Volgens Clottemans is er tijdens het onderzoek een procedurefout gemaakt omdat ze tijdens haar verhoren niet werd bijgestaan door een advocaat. Maar ze tekende enkel beroep aan tegen het eindarrest over de strafmaat en niet tegen het arrest van 20 oktober waarbij ze schuldig werd verklaard. Dat deed ze pas op 21 januari 2011.

Maanden te laat, oordeelde het parket-generaal enkele weken geleden. Het Hof van Cassatie heeft het advies van het parket-generaal gevolgd en het cassatieberoep verworpen.

Het Hof van Cassatie doet geen uitspraak over de zaak ten gronde, enkel over procedurefouten. Als het Hof zou vastgesteld hebben dat er procedurefouten zijn gebeurd, zou het arrest van het Tongerse assisenhof vernietigd worden en moet het proces elders worden overgedaan. Maar dat is niet het geval.