Schepen Warrand krijgt bevoegdheid "militie"

In Lennik heeft schepen Eddy Warrand (Open VLD) tijdens de eerste gemeenteraad van de nieuwe burgemeester Irina De Knop de bevoegheid "militiezaken" gekregen. Warrand overweegt een klacht in te dienen bij de provinciegouverneur.

Eind vorig jaar ontnam de vorige burgemeester Willy De Waele (Open VLD) hem zijn bevoegdheden, zoals cultuur, sport en informatica, na een geschil over het al dan niet uithangen van de Belgische vlag aan het gemeentehuis. Zijn nieuwe bevoegdheid lijkt er echter eentje zonder inhoud te zijn.

"Waarschijnlijk is het een bevoegdheid die nog niet geschrapt is door de Vlaamse regering, aangezien militiezaken niet iets is waar nog veel werk mee is", zegt Warrand. "Vroeger kon men nog vrijwillig toetreden tot het leger, nu kan dit uiteraard niet meer en heeft de bevoegdheid dus ook weinig zin. Vandaar dat ik ook vaststel dat het college zichzelf een beetje belachelijk maakt met mij deze bevoegdheid te geven."

Schepen Warrand overweegt nu om een klacht in te dienen bij de provinciegouverneur.