"Marokko mag voorwaarde "moslim" opleggen"

Wie een kind uit Marokko wil adopteren, moet bewijzen dat hij of zij moslim is. Dat is een voorwaarde die Marokko stelt aan alle adoptieouders, zowel Marokkaanse adoptieouders als buitenlandse ouders. Zo'n voorwaarde opleggen mag, stellen zowel minister Vandeurzen als Kind & Gezin.

Marokko is nog niet officieel erkend als herkomstland voor adoptie bij ons. Momenteel zijn er drie proefdossiers met kandidaat-adoptieouders die in Marokko een kind willen adopteren. Als de drie dossiers een positieve evaluatie krijgen van de Vlaamse Centrale Autoriteit (VCA), wordt Marokko toegevoegd aan de lijst met erkende herkomstlanden voor adoptie.

Opvallend is dat Marokko als voorwaarde oplegt dat de kandidaat-adoptieouders moslims moeten zijn. Vlaams minister van Jeugd Jo Vandeurzen (CD&V) heeft vandaag in het Vlaams Parlement gezegd dat ons land Marokko niet kan weren als adoptieland omdat het voorwaarden oplegt aan adoptieouders.

Dat bevestigt ook de organisatie Kind & Gezin, dat instaat voor adopties. Landen hebben het recht om voorwaarden te stellen aan potentiële adoptieouders, stelt Kind & Gezin. "Veel landen stellen bijvoorbeeld voorwaarden wat betreft de leeftijd van de ouders. Zuid-Afrika vraagt bijvoorbeeld dat mensen kunnen getuigen dat de adoptieouders in God geloven", zegt Leen Du Bois van Kind & Gezin.

"Ook heel wat landen vragen dat koppels die een kind willen adopteren, gehuwd zijn. Elk herkomstland heeft zijn eigen culturele achtergrond waaruit een aantal voorwaarden vloeien voor die kandidaat-adoptanten. De voorwaarden komen vanuit hun visie over hoe een kind het best kan opgroeien, wanneer zij het kind in het eigen thuisland geen toekomst meer kunnen bieden."