"Pakistan inlichten was gevaar voor missie"

Volgens Leon Panetta (foto), de directeur van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA, is Pakistan niet vooraf ingelicht over de aanval tegen Osama bin Laden, omdat de vrees bestond dat hij dan vooraf gewaarschuwd zou worden. Bondgenoot Pakistan vindt de uitspraken "verontrustend".

Enkele maanden geleden werd er overlegd over de vraag of andere landen, en dan vooral Pakistan, betrokken zouden worden bij de operatie. De CIA besliste echter al snel om de belangrijkste Amerikaanse bondgenoot in de regio erbuiten te houden, "omdat elke poging om met de Pakistani's samen te werken de missie in gevaar had kunnen brengen". Dat zegt Panetta vandaag in een interview met het magazine Time. "Het risico bestond dat ze hem zouden waarschuwen."

Volgens Panetta, die binnenkort Robert Gates opvolgt als minister van Defensie, werd er ook nagedacht over een aanval met een bommenwerper of een kruisraket op de verblijfplaats van Bin Laden (kleine foto). Maar dat idee werd afgeschoten, wegens het risico op te veel "collateral damage", zo zegt de CIA-baas. Tot vorige week lag de optie wel nog op tafel, meldt hij.

Er waren veel aanwijzingen dat de Al Qaeda-leider zich in het huis schuilhield, maar volledig zeker was dat niet, geeft Panetta toe. Hij vond het bewijs echter sterk genoeg om een aanval te rechtvaardigen en dus verdedigde hij die aanpak in een vergadering donderdag bij president Obama. De dag daarna gaf die zijn goedkeuring voor de raid.

De Pakistaanse topdiplomaat Salman Bashir noemt de uitspraken van Panetta "nogal verontrustend". Volgens hem heeft Pakistan tot nog toe "een sleutelrol" gespeeld in de globale strijd tegen het terrorisme. Hij zegt ook dat zijn land altijd goed heeft samengewerkt met de VS. In Pakistan is nogal wat discussie over de onaangekondigde Amerikaanse raid op hun grondgebied.

Intussen is nog altijd niet duidelijk of en wanneer de foto van het lijk van Osama bin Laden openbaar zal gemaakt worden. Het gaat om een erg gruwelijk beeld, zo heeft een woordvoerder van het Witte Huis gezegd.

Biden: "Geheimhouding is buitengewoon"

De Amerikaanse vicepresident Joe Biden heeft zijn verbazing uitgedrukt over het feit dat de aanval tegen Osama bin Laden geheim is kunnen blijven. "Hoewel de planningsfase verscheidene maanden geduurd heeft en er 16 Congresleden op de hoogte waren, heeft niemand ook maar iets gelekt. Ik vind dat absoluut buitengewoon." Biden benadrukte ook nog eens dat "de wereld nu een veiligere plek is geworden".