"Schengen alleen uitzonderlijk opschorten"

“Enkel in uitzonderlijke omstandigheden en onder strikte voorwaarden kan het Verdrag van Schengen opgeschort worden." Dat heeft Europees commissaris voor Binnenlandse Zaken Cecilia Malmström gezegd. Ze reageert daarmee op de vraag van Italië en Frankrijk om de regels aan te passen.

Malmström stelde op de persconferentie de ideeën van de Europese Commissie voor om het asiel- en migratiebeleid in Europa te moderniseren. Er werd een antwoord van de Europese Commissie verwacht op de vraag van Frankrijk en Italië om een uitzondering op de Schengenregels te maken in verband met de vluchtelingenstroom uit de Noord-Afrikaanse landen.

In principe zijn grenscontroles binnen de Schengenzone verboden. Enkel wanneer de nationale veiligheid in het gedrang komt (bijvoorbeeld door voetbalhooligans tijdens een voetbalkampioenschap) zijn ze toegestaan. De Franse president Sarkozy en de Italiaanse premier Berlusconi vroegen echter om ook de massale toestroom van migranten tot een uitzondering te rekenen.

Malmström noemde de Schengenovereenkomst "een prachtige verwezenlijking voor de mobiliteit van de Europese burgers". Toch geeft ze toe dat het Verdrag zwakheden bevat die door de recente gebeurtenissen in het Middellandse Zeegebied zijn blootgelegd.

Maar enkel onder zeer strikte voorwaarden en onder Europees toezicht zal het binnenkort tijdelijk mogelijk zijn om de Schengenregels op te schorten. Desgevraagd antwoordde Malmström dat de huidige vluchtelingenstroom in haar ogen niet uitzonderlijk is. "We hebben al veel meer mensen in Europa zien aankomen in de geschiedenis."

Malmström benadrukte dat Schengen zeker niet ontmanteld zal worden. "Europa moet de bestaande regels verstrengen en niet ondermijnen." Ze was dan ook zeer tevreden dat Parijs en Rome in hun brief om een eengemaakt Europees asielbeleid vroegen. Toch mogen veilige grenzen niet leiden tot een "Fort Europa". Volgens Malmström is Europa namelijk afhankelijk van migranten die de gaten in de Europese arbeidsmarkt invullen.

De Europese Commissie stelde voorts een hele catalogus van maatregelen samen, onder meer de versterking van Frontex, het Europese agentschap ter bescherming van de buitengrenzen. Die maatregelen zullen verder besproken worden op de uitzonderlijke samenkomst van de ministers van Binnenlandse Zaken volgende week.

lees ook