"Werkgroep paraparlementaire instellingen gaat door"

De werkgroep over de paraparlementaire instellingen in het Vlaams Parlement heeft beslist om de werkzaamheden in alle persstilte verder te zetten. De laatste dagen was er in de pers een hele polemiek ontstaan tussen de N-VA enerzijds en de SP.A en Groen! anderzijds.

De werkgroep discussieert al enkele weken over de werking en de efficiëntie van paraparlementaire instellingen zoals het Kinderrechtencommissariaat, de Vlaamse ombudsdienst en het Vredesinstituut.

Op basis van deze discussie had Vlaams parlementsvoorzitter en voorzitter van de werkgroep Jan Peumans (N-VA) een basistekst geschreven met de verschillende standpunten en mogelijke scenario's voor de instellingen.

De tekst is niet goed onthaald bij de SP.A en Groen!. Bart Caron van Groen! stapte meteen uit de werkgroep uit onvrede met de tekst. SP.A'er John Crombez eiste dat de tekst ingetrokken werd. Volgens de SP.A en Groen! legt de tekst te veel de nadruk op de afbouw of zelfs het afschaffen van de instellingen, terwijl de piste om de instellingen te laten voortwerken zoals nu, in de tekst geen aandacht krijgt.

"Ik wil gerust werken rond efficiëntie en financiële beperkingen, maar het werk mag niet worden afgebouwd", liet Bart Caron (foto) optekenen. "De bestendiging van de instellingen moet minstens als scenario in de tekst staan."

Gisteren is Peumans met beide parlementsleden apart rond de tafel gaan zitten om hun opmerkingen over de tekst te bespreken. Caron en Crombez wilden een aanpassing van de tekst en hebben vandaag daarom de nieuwe zitting van de werkgroep bijgewoond.

"Constructief verder werken"

Na afloop van de zitting heeft de werkgroep een persmededeling verspreid zonder details te geven over mogelijke wijzigingen in de tekst of de denkpistes die gevolgd zullen worden. De werkgroep zal haar werkzaamheden voortzetten en zal "publiek geen verdere commentaar geven om de discussie zo niet verder te hypothekeren".

Nog in het persbericht staat dat de werkgroep "in een constructieve sfeer de commentaren die de voorbije dagen in de pers te lezen waren, doorgepraat heeft en beslist heeft om in alle rust en sereniteit door te gaan met de denkoefening".

Bij de start van "Villa Politica" op Eén kwam voorzitter Jan Peumans (foto) nog even een toelichting geven. Hij herhaalde de woorden uit het persbericht dat de werkgroep "constructief zal voortwerken aan datgene wat het uitgebreid bureau in november 2010 bij de meerjarenbegroting heeft beslist. En voor de rest is afgesproken dat alle communicatie via de voorzitter loopt (Peumans zelf, red.), en die communicatie is heel simpel: geen commentaar."

Het uitgebreid bureau had beslist om na te gaan wat de opdrachten en de taken zijn van de verschillende paraparlementaire instellingen zijn. "We zullen eerst een goede discussie voeren en als die is afgelopen, zullen we zeggen wat er uit die werkgroep komt. Dus de conclusie is dat ik op dit moment niks kan zeggen."

Caron wilde niet ondertekenen

Het persbericht is ondertekend door alle leden van de werkgroep: voorzitter Jan Peumans (N-VA), Carl Decaluwé (CD&V), Marijke Dillen (Vlaams Belang), Marino Keulen (Open VLD), John Crombez (SP.A), Kris Van Dijck (N-VA) en Peter Reekmans (LDD). Bart Caron van Groen! zit ook in de werkgroep maar weigerde de persmededeling te tekenen.

"Er staat niks in", zegt hij in Villa Politica. "We hadden op voorhand gezegd dat in de insteeknota alle standpunten van de partijen waren opgenomen, behalve het onze. Wij willen deze instellingen behouden en we gaan niet meewerken aan een werkgroep die deze gaat afschaffen."

Hoewel in het persbericht stond dat er geen commentaar meer werd geleverd, wil Carl Decaluwé van CD&V toch spreken. "Er moet mij toch iets van het hart. Men heeft gevraagd om alle visies binnen te brengen en dan heeft de voorzitter een insteeknota gemaakt. Maar we hebben nog niet de kans gekregen om daarover te debatteren of er werd al gelekt in de pers. En nu heeft men een feit gecreëerd om te zeggen "status quo" is voldoende. De eerste bespreking moet nog starten en nu heeft men de perceptie gecreëerd dat men tegen alles en nog wat is. Ik heb het daar zeer moeilijk mee."

"Groen! lekt constant"

Decaluwé gaat nog een stapje verder en geeft Groen! een serieuze veeg uit de pan. "Men kan ons niet verbieden om over bepaalde dingen te debatteren en de perceptie te creëren: je bent tegen de vrede, je bent tegen de kinderen." Op de achtergrond is te horen dat Caron deze aantijging ontkent.

"Ik vind het triestig hoe Groen! met politiek omgaat. Het gaat om interne nota's, het is de eerste keer in jaren dat er zo veel lekken zijn en we weten vanwaar de lekken komen: meestal van Groen!. Alle interne teksten worden gewoon in de media gegooid en er wordt een perceptie gecreëerd. Probeer dan maar eens een goede oplossing te zoeken."

Op 18 mei komt de werkgroep opnieuw samen. Bart Caron van Groen! zal daar niet naartoe gaan "als we niet kunnen uitgaan van het bestaan, het behoud en de missie van die instellingen". Groen! wilde deze zin in de perstekst vandaag, maar de zin is er niet in opgenomen.