Genetisch gemanipuleerde aardappelen in Wetteren

Vandaag is in Wetteren een veldproef gestart met genetisch gemanipuleerde aardappelen. Ze zijn zo aangepast dat ze bestand zijn tegen de aardappelziekte. De ziekte kost de landbouwers, volgens de onderzoekers, jaarlijks 55 miljoen euro.

Eerdere proefprogramma’s zonder genetische manipulatie leverden slechts enkele immune aardappelsoorten op. “Bovendien breekt de aardappelziekte gemakkelijk door enkelvoudige resistentie heen”, aldus de onderzoekers.

Via genetische manipulatie creëren wetenschappers meerdere resistentiegenen in de aardappelen, waardoor deze – in theorie – immuun zouden moeten worden tegen de aardappelziekte.

De ziekte vormt in onze streken volgens de onderzoekers de grootste bedreiging voor de aardappelteelt. “De aardappelziekte kost de Belgische landbouwers jaarlijks zo’n 55 miljoen euro, aan gewasbeschermingstechnieken en opbrengstverliezen.”

Het onderzoek is een samenwerking tussen de Universiteit Gent, de Hogeschool Gent, het Vlaams Instituut voor Biotechnologie en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek.

"Onwenselijk, zinloos en gevaarlijk"

Verschillende milieu-, boeren- en burgerorganisaties hebben geprotesteerd tegen de proef. Ze noemen ze zinloos omdat er al verschillende plaagresistente aardappelrassen bestaan zonder  ggo's. De veldproef is ook controversieel, zeggen ze, omdat de  bevoegde ministers verschillende tegenargumenten van experts negeerden.

De veldproef is een belangrijke stap naar de commerciële teelt van ggo-aardappelen, zeggen ze. Deze commerciële teelt kan volgens hen leiden tot onvoorspelbare milieu-effecten, vergroot de greep van multinationals op onze boeren en draagt een hoge kans om gangbare en biologische producten te besmetten.

Bovendien stellen de organisaties dat uit onderzoeken blijkt dat 65 procent van de Belgen niet wil weten van genetisch gemanipuleerde voedingswaren. Volgens hen is de regering gezwicht voor de druk van een handvol agrarische multinationals.

Meest gelezen