Pingpongspel over nucleaire rente blijft duren

In de Kamercommissie Bedrijfsleven heeft de federale energiewaakhond CREG zijn cijfers over de nucleaire rente bevestigd. Die vormen de basis voor de berekening van de belasting op kernenergie die de stroomproducenten moeten betalen.

Vanmiddag hebben toplui van de energieregulator CREG getuigd in de Kamercommissie Bedrijfsleven (foto bovenaan). De CREG blijft bij zijn eerdere berekeningen in verband met de nucleaire rente, de extra winst die de stroomproducenten halen uit het langer openhouden van kerncentrales.

Volgens de CREG hebben de nucleaire stroomproducenten de voorbije drie jaar tussen de 5 en de 5,5 miljard euro winst geboekt dankzij kernenergie. In 2009 zou de jaarwinst een recordhoogte van 2,3 tot 2,5 miljard euro gehaald hebben.

Volgens de CREG lag de nucleaire rente in 2007, het referentiejaar waar de discussie over gaat, ongeveer tussen 1,75 en 2,28 miljard euro. Stroomproducent Electrabel en de Nationale Bank schatten die winst veel lager in. De cijfers zijn belangrijk, want ze vormen de basis voor de extra belasting die stroomproducenten Electrabel en SPE-Luminus zullen moeten betalen.

De CREG toonde ook aan waarom de cijfers zo ver uit elkaar lopen. Dat zou het gevolg zijn van het feit dat Electrabel en de Nationale Bank ervan uitgaan dat alle door kernenergie opgewekte stroom naar de grootbedrijven gaan, die lagere prijzen betalen per megawatt uur. 

Omdat de nucleaire productie van stroom echter heel wat groter is dan wat de industrie verbruikt, moeten volgens de CREG ook de prijzen van de kmo's en de gezinnen worden meegeteld en die betalen per megawatt uur meer voor stroom dan de grootverbruikers.

De CREG hekelt daarom de "gebrekkige kennis van de Nationale Bank over de Belgische energiesector".

Electrabel bijt van zich af

Intussen heeft Electrabel, de belangrijkste stroomproducent en eigenaar van de kerncentrales van Doel en Tihange, gezegd dat de industriële bedrijven liegen over de prijs die ze voor de stroom betaald hebben.

Gisteren had Febeliec, de federatie van de grootverbruikers, gezegd dat er in het referentiejaar 2007 60 euro per megawatt uur stroom betaald werd en niet 40 tot 42 euro zoals in het rapport van de Nationale Bank staat. De federatie had daarom gesteld dat Electrabel meer winst had geboekt en dus meer belasting zou moeten betalen.

Electrabel blijft evenwel bij de prijs van ongeveer 42 euro per megawatt uur. Intussen heeft ook het chemische bedrijf BASF, een van de grootverbruikers, zich van de cijfers van de federatie gedistantieerd, wat een opsteker is voor Electrabel.

Stellingenoorlog in de energiesector

De berekening van de nucleaire rente is de basis van de berekening van de extra belasting die de eigenaars van kernenergie in ons land moeten betalen. Het gaat dan vooral om Electrabel, het filiaal van de Franse groep GDF Suez en grootste leverancier in ons land, en in mindere mate SPE-Luminus, een filiaal van Electricité de France.

Electrabel zelf berekent de nucleaire rente op 742 miljoen euro in 2007. Dat ligt niet zo ver van de cijfers van de Nationale Bank die een marge heeft van 809 tot 951 miljoen euro.

Febeliec, de federatie van de grootverbruikers in de industrie, maakte een schatting van 1,8 miljard euro. Dat ligt dan meer in de lijn van de CREG die de nucleaire rente tussen de 1,75 tot 2,28 miljard euro schat. De berekeningen worden bemoeilijkt door het feit dat de grootindustrie per megawatt uur minder betaalt dan de kmo's en zeker dan de gezinnen.