10 procent meer klachten over verzekeringen

De ombudsdienst voor de verzekeringen heeft het voorbije jaar bijna 10 procent meer klachten behandeld. Voor autoverzekeringen was dat zelfs 22 procent meer. De oorzaak van die stijging moet volgens de ombudsdienst gezocht worden bij de naweeën van de economische crisis.

De ombudsdienst voor de verzekeringen kreeg het voorbije jaar 3.768 klachten binnen, een stijging met 9,3 procent. De helft van die klachten blijkt gegrond te zijn. Een kwart van die klachten gaat over autoverzekeringen. Het aantal klachten over autoverzekeringen is met 22 procent gestegen.

Volgens de ombudsdienst is die stijging te wijten aan de naweeën van de economische en financiële crisis. Zo hebben de verzekeraars de premies verhoogd en zijn ze ook strenger bij schadegevallen.

Ook bij de hospitalisatieverzekeringen is er een aanzienlijke toename van het aantal klachten. Het aantal steeg met 13 procent. Ook hier stegen de premies, zelfs meer dan de zogenoemde medische index toelaat.

"Pas eind februari is die index verschenen, maar er zijn verzekeraars die daar niet op hebben gewacht om hun premie aan te passen", zegt Josette Van Elderen (foto), ombudsvrouw voor de verzekeringen.