"Net goed dat N-VA en SP.A ver van elkaar staan"

SP.A-senator Bert Anciaux tilt niet zwaar aan de wrevel tussen zijn partij en de N-VA. "Het is net goed dat er soms een beetje oorlog is. Het lijkt wel alsof Bart De Wever bepaalt wat een goede Vlaming mag denken". Anciaux plaatst ook een vraagteken bij de bereidheid van de N-VA om een compromis te sluiten.

Al enkele maanden botert het niet goed tussen de N-VA en de SP.A. De laatste uiting daarvan was de toespraak van voorzitster Caroline Gennez (SP.A) op 1 mei, waarin ze het had over "Nieuw-Vlaamse arrogantie". "Dat was misschien niet de beste uitspraak op dat moment", zegt Anciaux in "De ochtend" op Radio 1. "Maar ik denk dat ook soms."

"Het is net goed dat er afstand is tussen de N-VA en de SP.A, dat er soms een beetje oorlog is. Gelukkig maar! Over sociale en maatschappelijke thema's staan we erg ver van elkaar. De N-VA is een eerder rechtse, conservatieve partij", zegt Anciaux.

Anciaux verzet zich tegen eenheidsdenken. "Mogen we nog wel van mening verschillen? Het lijkt wel alsof de SP.A geen eigen mening meer mag hebben, het lijkt wel alsof Bart De Wever bepaalt wat een Vlaming, of althans een goéde Vlaming, moet denken."

Is de N-VA in staat om een compromis te sluiten met de Franstaligen? "Dat weet ik niet. Maar toen de Volksunie uit elkaar is gevallen, was een van de oorzaken het verschil tussen de groep die bereid was tot een compromis, en de groep die dat niet was. Daar moet iedereen toch eens over nadenken", zegt Anciaux. Anciaux was zelf lang lid van de Volksunie, waaruit later ook de huidige N-VA is ontstaan.

Vreest Anciaux net als partijgenoot Johan Vande Lanotte dat de N-VA de SP.A uit de onderhandelingen wil kegelen? "Als de rechtse partijen een akkoord over de staatshervorming kunnen bereiken zonder ons, dat ze maar doen. Maar het is in elk geval nog nooit gelukt zonder de socialisten."