Brussel telt steeds meer daklozen

In Brussel zijn er bijna 2.000 dak- en thuislozen, een stijging met 13 procent tegenover twee jaar geleden. Dat blijkt uit een telling die is gebeurd in november vorig jaar, op dat moment was er nog geen winteropvang. De stijging is deels te verklaren door het beter in kaart brengen van de plaatsen waar daklozen slapen. Maar ook de stijgende armoede in de hoofdstad, en de asielcrisis spelen een rol.

De telling gebeurde door la Strada, het Steunpunt thuislozenzorg. 150 vrijwilligers telden -met de zogenoemde "one night blitz"-methode (een momentopname)- op 8 november tussen 23 uur en middernacht 1.994 daklozen. Bij een gelijkaardige telling in 2008 waren dat er 1.771. Een exact cijfer is niet mogelijk, zegt la Strada, omdat aan aantal daklozen onzichtbaar wil blijven of niet geteld wil worden.

De vrijwilligers bezochten niet alleen de klassieke plaatsen, zoals parken en stations, maar gingen ook in de luchthaven kijken. Van de bijna 2.000 daklozen slapen er 329 op straat (een toename met 22 procent) en 100 in een kraakpand (toename van 5 procent).

Brussels minister Brigitte Grouwels (CD&V) wil van de zomer al het winterplan, waarbij extra opvang gecreëerd wordt, voor komende winter uitstippelen.