Grondige hervorming van kinderopvang

De Vlaamse regering wil alle vormen van kinderopvang onderwerpen aan eenzelfde vergunning en eenzelfde subsidiesysteem. De eenvormige regels moeten meer duidelijkheid brengen. Over 10 jaar moet kinderopvang een afdwingbaar recht worden.
archieffoto

“Kinderopvang wordt een recht tegen 2020”, aldus Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V, kleine foto). Nu is er op verschillende plaatsen in Vlaanderen een tekort aan kinderopvang. “We moeten wel eerst werken aan een omkaderend beleid, aan de kwaliteitsnormen en de uitbreiding van de capaciteit.”

De opvang zal vanaf 2012 onderverdeeld worden in drie groepen: gezinsopvang, groepsopvang en opvang aan huis. Onder gezinsopvang verstaan we de onthaalouders en groepsopvang zijn de crèches.

Alle vormen van opvang moeten vanaf volgend jaar ook een vergunning hebben. Nu kunnen kinderdagverblijven ook werken als ze zich gewoon melden bij Kind & Gezin. Voor die vergunning zullen overal dezelfde voorwaarden gelden.

Naast de organisatie wordt ook het subsidiesysteem hervormd. Een eenduidig subsidiesysteem moet meer duidelijkheid geven voor mensen die met opvang willen starten. Er komt een getrapt subsidiesysteem waarbij elke gezins- en groepsopvang start met eenzelfde basistegemoetkoming. Daar kunnen eventueel nog subsidies bovenop komen, voor onthaalouders die kiezen voor flexibele opvang bijvoorbeeld.